Společně do nového školního roku

Společně do nového školního roku
21. září 2015

Úvodní školení zaměstnanců a animátorů střediska proběhlo 18. - 19. září ve znamení švestek, žabiček, provázků, lepíků a nového hesla SPOLEČNĚ. 

Nový školní rok přináší do Žabovřesk nové salesiány a pracovníky střediska, nové aktivity a nová témata. S tím vším se desítky animátorů a zaměstnanců přišly seznámit na tradiční Úvodní školení. Po roce oslav a velkých akcí to má být rok, ve kterém znovu napneme síly do naší standardní činnosti a posílíme vzájemnou spolupráci. To je vyjádřeno heslem SPOLEČNĚ, které sdílí celé salesiánské dílo v Žabovřeskách. Společně jsme tedy zahájili školní rok originálním "žabím chorálem" pod taktovkou nového ředitele komunity Zdeňka Jančaříka.

Společně jsme také při Úvodním školení pokřtili čerstvě vydanou příručku salesiánského animátora, která je praktickým rádcem všech, kdo se ve středisku nějak aktivně zapojují. Animátorský rok byl jako obvykle zahájen malou ochutnávkou stylu, ve kterém se ponesou měsíční porady. Tentokrát to nebyla ochutnávka jen symbolická. Byli jsme totiž svědkem prvního dílu kuchařského pořadu SalesiániVaří, který vyvrcholil společným přípitkem a také oceněním nejlepšího švestkového pokrmu, který účastníci připravili.

Úvodní školení je pro všechny pracovníky střediska důležitým momentem, nejen kvůli všem praktickým informacím, proškolením a podpisům, ale především kvůli setkání s ostatními, vzájemnému sdílení a naladění se na společnou vlnu. Abychom pak tím vírem všemožných aktivit proplouvali společně. Společně.

Anežka Hesová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže