Zápis z rady VPS

Zápis z rady VPS
5. října 2015

V neděli 4. října proběhla porada výchovně-pastoračního společenství u salesiánského domu v Brně-Žabovřeskách. Jejím cílem je vzájemně propojovat jednotlivé skupiny místního salesiánského díla v jednom společném poslání. 

Nový ředitel komunity SDB Zdeněk Jančařík informoval o opravě vodovodního řádu, při níž se zjistilo, že bude třeba zcela rekonstruovat střechu na salesiánském domě (dřevomorka). Komunita má tři nové členy: Jiřího Baláše, ředitele SaSM, Pavla Hertla, kaplana při kostele PMP, a Zdeňka Jančaříka, ředitele komunity. Dále ředitel informoval o tom, že koncem října proběhne v celé salesiánské provincii průzkum na nového provinciála SDB, a také o současném postavení Salesiánského mediálního centra v rámci SaSm a salesiánské provincie.

Ředitelka komunity FMA Eva Liškutinová informovala o příchodu někdejší inspektorky Majky Tkadlecové do Brna-Žabovřesk, kde bude vypomáhat v SaSM. Prezentovala také informace o průběhu generální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice.

Ředitel střediska mládeže Jiří Baláš informoval o úvodním školení zaměstnanců, animátorů a dobrovolníků Salesiánského střediska mládeže. Heslem na tento školní rok je „SPOLEČNĚ“.

Farář u kostela PMP Maxmilián Dřímal informoval o tradiční akci „Živý Betlém“ a o stavu výroby žabořeského kalendáře. Zakládá se také křesťanské společenství otevřené všem zájemcům (18. 10.). Padla také otázka dostupnosti kněží v noci nebo ve dnech, kdy nefunguje vrátnice.

Zástupce salesiánů spolupracovníků Dagmar Plevová informovala o znovuzvolení koordinátora českých salesiánů spolupracovníků Pavla Kvapila a o nadcházejícím vzniku nové místní skupiny ASC Brno-Žabovřesky.

Předseda Nadace přátel Dona Boska Luboš Krejčí referoval o stavu financí Nadace.

V další diskusi bylo připomenuto, že by bylo dobře znovu zavést školení zaměstnanců a laiků (tzv. Fošna).

Spolupráci na Živém Betlémě bude koordinovat Jiří Baláš.

Putování se salesiány na Celostátní setkání mládeže se Svatým otcem do Krakova (konec července 2016) se co do koordinace ujmou Zdeněk Jančařík a Eva Liškutinová.

Dále se diskutovalo o tématu teenagerů, kteří nejsou zapojeni ani do farnosti, ani do střediska.

Další setkání VPS se uskuteční 13. 12. 2015 v 19.00 hod.

Zdeněk Jančařík

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže