Budiž světlo - duchovní animátorská porada

Budiž světlo - duchovní animátorská porada
31. ledna 2017

Je čtvrtek, studentská mše skončila, ale kostel nezůstává prázdný – dnes se v něm scházejí animátoři střediska, aby zde prožili několik společných chvil a setkání sami se sebou v rámci duchovní animátorské porady.

Potemnělou atmosférou kostela problikává světlo, které se šíří díky energii vydané při šlapání na kole. Právě to nám má symbolicky představit myšlenku, že pro každý čin potřebujeme vydat nějaké úsilí, pro které čerpáme energii z našich zdrojů. Jaké zdroje to jsou? Co nám přináší radost do každodenního shonu? Čemu věnujeme svůj potenciál a co nám to přináší? O co se můžeme skutečně opřít, jaké jsou pilíře našeho života a co je pro nás opravdu důležité?
Zamýšlíme se nad jednotlivými otázkami a naše náruč se postupně plní – papírem, kartonem, malým dřívkem a polínkem. Získáváme zdroje, díky kterým můžeme všichni společně před střediskem rozdělat společný oheň. Oheň jako symbol společného díla. Oheň, pro jehož zažehnutí potřebujeme jak papír představující prchavé každodenní malé radosti, tak pevný smysl života, dnes zastoupený polínkem. Každý z nás tak mohl objevit své zdroje a přiložit je ke společnému ohni, který velmi brzy po zapálení začal šířit světlo a teplo mezi všechny přítomné.

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet

Inu – kdo chce zapalovat, měl by sám hořet. Nezapomínejme však ve službě pro druhé sami na sebe a své zdroje a živme je v jejich velkoleposti i nepatrných maličkostech.

Lenka Drexlerová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže