Keramika pomáhá

Keramika pomáhá
30. března 2017

Je pro nás velkým potěšením, že keramické výrobky vytvořené v našich kroužcích dětmi i dospělými pomáhají. V poslední době se podařilo přispět hned na několika místech.

Krásná křížová cesta vyrobená v kroužku Kreativ bude umístěna v Charitním domě Daliborka. Zpříjemní prostor v kapli, kde se scházejí rodiče se svými postiženými dětmi. V klášteře Hoješín pak několik rozměrnějších děl vhodných do exteriéru ozdobí skalku sestrám františkánkám. Podařilo se předat několik krabic plných výrobků Papežskému misijnímu dílu. Tato organizace dílka přerozdělí a pošle na místa, kde se konají jarmarky a akce, na kterých se keramika bude prodávat.
Keramika pro Papežská misijní dílaKeramika pro Papežská misijní díla
 
Ve středisku se vyrábí keramika dlouhé roky a můžete se s ní setkávat během celého roku při nejrůznějších příležitostech. Pokud byste měli zájem a chtěli přispět na dobrou věc, přijďte na Misijní velikonoční jarmark, který proběhne 9. 4. na Květnou neděli. Nabízet se bude nejen keramika. Srdečně zveme!
Chtěly bychom poděkovat všem autorům, kteří věnovali díla.  A paní Petře Tůmové za  koordinaci s předáváním Papežskému misijnímu dílu.
 
lektorky keramiky

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže