Máme na co navázat

Máme na co navázat
19. září 2016

Animátoři a zaměstnanci salesiánského střediska zahájili nový školní rok na Úvodním školení. Téma roku vychází z kořenů salesiánského díla a směřuje k blížícímu se výročí 90 let přítomnosti salesiánů u nás: Máme na co navázat.

Během letních prázdnin středisko znatelně změnilo svou tvář, jak stavebně, tak i personálně. S novými prostory i lidmi jsme se seznámili hned v úvodu dvoudenního školení a představili jsme si také plány jednotlivých sekcí střediska pro školní rok 2016-2017. Ty se týkají především prohloubení vzájemné spolupráce, zkvalitnění metodiky naší činnosti a zpracování některých novinek. Středisko se chce nadále intenzivně věnovat práci se stávajícími i novými dobrovolníky (animátory) a nabízet prostor praktikantům z pedagogických i nepedagogických oborů. Zážitkově-vzdělávací programy pro školy (Vykroč) plánují v tomto školním roce rozšířit svoji nabídku a chystají se také projekty pro lepší zázemí příležitostných akcí a sportovních kroužků.

Máme na co navázat

Animátorský rok byl otevřen tajuplným „Příběhem Grahama“, který bude pokračovat na pravidelných měsíčních setkáních animátorů. Do tématu roku jsme symbolicky vstoupili navázáním provazů na společné lano, které vede od našeho zakladatele Dona Boska přes bohatou salesiánskou historii skrze nás až k mladým lidem, se kterými se ve středisku setkáváme. Můžeme se o něj opřít, můžeme se na sebe spolehnout. Máme na co navázat.

Anežka Hesová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže