Raku výpal v keramice

Raku výpal v keramice
29. listopadu 2016

Trochu tajemně se u nás ve středisku zrodila keramika pálená v žáru přímého plamene. V naší nové peci jsme nechali živly vykouzlit neopakovatelné efekty na glazuře našich čajových misek a dóz technikou Raku.

Co je to vlastně Raku?

Nikdy neopakovatelný proces, při kterém výsledek závisí nejenom na zkušenostech paliče, ale z velké míry také na různých dalších okolnostech.
Technologie pálení Raku pochází původně z Japonska, avšak v podobě, kterou užíváme my nyní v Evropě, k nám přišla z Ameriky, kde ji keramik Paul Soldner objevil v podstatě náhodou v době, kdy po dlouhé řadě neúspěšných pokusů a nespokojenosti s glazurami zahodil spontánně jeden žhavý výrobek do listí a s nadšením shledal, že proces, při kterém dochází k redukci glazur po výpalu v sypkém a hořlavém materiálu, přinesl kýžené výsledky.

Naše výsledky můžete shlédnout v galerii. Řádka výrobků, která se nám do pece nevešla, s trpělivostí očekává příchod jara a s ním nové výpaly.

Lenka Honecová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže