Živý Betlém 2016

Živý Betlém 2016
5. ledna 2017

Vánoční období je tradičně u salesiánů v Brně-Žabovřeskách spojeno s pořádáním Živého Betléma. Letos poprvé se uskutečnil v přírodním amfiteátru, který jsme o prázdninách pro podobné akce vybudovali a na jeho organizaci spolupracovaly různé skupiny salesiánské rodiny (salesiáni, sestry, spolupracovníci,…).

Jako každý rok, i letos jsme pozvali děti i dospělé z farnosti i městské čtvrti, aby se alespoň na chvíli přesunuli o několik tisíc kilometrů jihovýchodně do Betléma, kde se na počátku našeho věku odehrála historická událost a narodil se Ježíš Kristus. Je zřejmé, že naše zpracování této události si v sobě nese kulturní nános, protože nikdo z nás neví, jak to tehdy skutečně probíhalo, ale o to je naše simulace upřímnější a radostnější.


Letos jsme také prožili několik nových událostí. Poprvé v historii na pódiu Živého Betléma zazněl už z Antiky pocházející nástroj, který v našich končinách velmi zdomácněl – dudy. Také proto, že naše lidové vánoční koledy ono dudlajda v sobě jaksi neodiskutovatelně obsahují. Další novinkou byla potravinová sbírka pro lidi bez domova, protože štědrost a dary k Vánocům také patří. Mimo to nechyběly věci tradiční, jako například anděl, který každý rok létá ze střechy kostela, aby zvěstoval letos obzvláště velké skupině pastýřů tu radostnou novinu, Ježíšek se svou maminkou a tatínkem, kteří nemohli nalézt místo, kde by hlavu složili anebo tři králové, kteří už tradičně pochází ze salesiánské komunity.
Živého Betléma se letos zúčastnilo několik stovek nadšených dětí i dospělých, o to více, že po jeho skončení mohli okusit lahodného svařáku či jiného teplého občerstvení a prožít tak něco, co k Vánocům zcela jistě patřilo od prvopočátku – lidskou blízkost a sounáležitost.

Už teď se těšíme, že se Ježíšek opět v našem areálu narodí i příští Vánoce.

Libor Všetula​

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže