Animátoři řeší problémové situace

Animátoři řeší problémové situace
6. prosince 2017

Jak řešit neposlušnost dítěte na kroužku? Jak motivovat děti všech věkových skupin? Takové a jiné otázky padly na animátorské poradě již tradičně poslední čtvrtek v měsíci. Řešení byla vskutku originální.

Na minulé animátorské poradě jsme dostali "domácí úkol" zapisovat si problémové situace v námi vedených kroužcích. Tentokrát za námi na animátorskou poradu nepřišel žádný přednášející, ale navzájem jsme si byli rádci a inspirací v přístupu k dětem. Ve skupinách zaměřených podle charakteru kroužků na sportovní, mediální a ostatní, jsme sdíleli naše zkušenosti v práci s dětmi.

Poté se všechny skupiny spojily a shrnuly problémové situace do několika bodů. Ze sdílení například vyplynulo, že bychom se rádi vzdělali v oblasti práce s dětmi s ADHD, nebo že motivace dětí se mění s jejich věkem, mladší děti lze motivovat pomocí bodování a starší zdravým soupeřením s vedoucím kroužku.

Toto animátorské setkání mi dalo poznání, že podobné problémy řeší i ostatní vedoucí kroužků a nabídlo mi různá řešení, která ráda vyzkouším. Navíc mi dodalo chuť hledat nové nápady, jak předcházet možným konfliktům a užívat si společný čas s dětmi lépe.

Po skončení porady jsme se sešli u stolu plného výborného jídla, amerických brambor, pomazánek, sekané, bramborového salátu, které pro nás připravila skupina animátorů vybraná z našich řad.

Už nyní se těším na příští setkání animátorů, které se bude nést ve vánočním duchu.

Lucka Peroutková

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže