Březnová porada – hodnocení a vize

Březnová porada – hodnocení a vize
27. března

Týden před Velikonocemi jsme se opět sešli ve středisku na animátorskou poradu. Tentokrát jsme se zamýšleli v oratoři nad tím, jak vypadá středisko a naše animátorská služba v něm z našeho pohledu a podávali jsme návrhy něčeho, čím bychom mohli činnost střediska obohatit. V oblasti kroužkové se zaměřovali na aktivity nového školního roku.

Po mši jsme se setkali již tradičně v kostele, abychom poradu zahájili krátkou modlitbou. Po ní a krátkých instrukcích následoval přesun do střediska, kde se každý usídlil v patřičné místnosti podle sekce, do níž spadá. Sekce volná oratoř byla ve svých obvyklých prostorech v herně, kterých hned ze začátku využila. Vyblbnutí v podobě polštářové bitvy (Jorge a Pavel proti zbytku animátorů) nás perfektně naladila na program. Dle dnů, v nichž docházíme do oratoře pomáhat, jsme se rozdělili do dvou skupinek, v nichž jsme promýšleli odpovědi na několik otázek. Jak vnímám svou službu v ORCu? Jak funguje můj den? Čím oratoř „vytunit“? Mimo jiné i tyto dotazy jsme se snažili zodpovědět. Část ze vzniklých myšlenek pak obě skupinky prezentovaly zbytku. Po další polštářové bitvě už dorazili i „kroužkaři“, kteří se ve svých odděleních zaměřovali na aktivity, které budou v příštím školním roce. Společně jsme se sešli na krátký infoblok, po němž a krátkém požehnání jsme se mohli vrhnout na neformální rozhovory a dobroty z rautu, tentokrát připravené Jendou, Martinem a Honzou. Díky!


Vojta Krusberský

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže