Dobrá práce!

Dobrá práce!
10. května

Česká školní inspekce hodnotí Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky v superlativech. Oceňuje spolupráci vedoucích, špičkovou přípravu aktivit, kvalitní programy a přátelskou atmosféru.

Díky inspekci, která proběhla ve dnech 9. - 11. 4. 2018, dostalo Salesiánské středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách odbornou zpětnou vazbu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, které nabízí dětem i dospělým. Závěrečná inspekční zpráva vyzdvihuje přínos salesiánské výchovné činnosti i konkrétní způsob pedagogické práce v žabovřeském středisku.

Co se nám daří a z čeho máme radost:

Přátelská atmosféra

Umíme vytvářet velmi dobré vztahy mezi vedoucími a dětmi i mezi dětmi navzájem.

Dva vedoucí na jeden kroužek

Většinu zájmových aktivit připravuje více vedoucích a mají tak čas věnovat individuální pozornost každému dítěti.

Vysoká úroveň hudebních nauk

Skupinové hudební kroužky jsou dobře promyšlené a připravené, mají jasně dané cíle a vedou je skuteční odborníci.

Ohleduplnost ve sportovních kroužcích

Ve sportovním oddělení vedeme děti k vzájemnému respektu, týmové hře, fair play a radosti z pohybu.

Kvalita programů pro maminky

Lektorky Klubu maminek umí podporovat vztah mezi rodiči a dětmi, přicházet s pestrou nabídkou originálních aktivit a účinně motivovat ke spolupráci.

Přitažlivá forma vzdělávání

Ve všech aktivitách je vidět, že nás práce baví a dokážeme svým nadšením strhnout účastníky.

Víc než jen výuka

V našich programech byl oceněn mimořádně účinný rozvoj sociálních a osobnostních kompetencí.


Celé znění Závěrečné inspekční zprávy si můžete přečíst zde.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže