Keramický betlém v kostele

Keramický betlém v kostele
10. ledna

Letošní betlém v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách pochází z dílny keramického kroužku salesiánského střediska. Zde si ho můžete prohlédnout ještě na fotografiích.

Byl tu ten tajemně příjemný vánoční čas, mnohé příjemné zážitky se však z myslí farníků neztrácí. Například možnost pomyslně vejít do Betléma a pokleknout před svatou rodinou v tiché radosti. Blízkost svaté rodiny umocňoval nejen tradiční Ježíšek v jesličkách před oltářem.Tuto krásnou atmosféru připomínal i okouzlující keramický betlém, vytvořený během dvou adventů dětmi a keramiky ze střediska. Po každé mši svaté měl řadu obdivovatelů. Hlavně ti menší si Ježíška s radostí pohladili a možná se i viděli jako kamarádi pastýřů nebo králů. Pojďte ke mně všichni, říká to malé dítko Ježíš a právě letošní keramický betlém byl takovou hezkou odezvou na jeho výzvu. Keramický betlém je pěknou ukázkou spolupráce střediska a farnosti. Díky všem, kdo ho s láskou tvořili a instalovali v kostele.

Jaroslava Cýrusová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže