Zažít GETSEMANE

Zažít GETSEMANE
15. března

Postní duchovní obnovy v Čučicích se s Liborem, Jirkou, Milenou a Anežkou zúčastnilo patnáct mladých lidí. Víkend o modlitbě, vytrvalosti a naději byl zasazen do prostředí Getsemanské zahrady.

Různé touhy, motivy a důvody, ale společně strávený čas na společném místě. Postní duchovní obnova v Čučicích začala, jako již tradičně, večeří, seznámením se a promítáním – tentokrát snímku Moje levá noha. Film byl inspirující, zejména vytrvalostí a houževnatostí hlavního hrdiny i jeho matky, tím, jakým způsobem a s jakou grácií se dá vypořádat s fyzickým handicapem.

Psychicky nabuzení, avšak fyzicky unavení jsme po večerní modlitbě šli spát. Sobotu jsme začali skromnou, tichou a krásnou mší, po které následovala snídaně a dopolední program s názvem GETSEMANE, což bylo zároveň klíčové slovo celé obnovy.

Dopoledne jsme netradičně měli více času a prostoru pro ticho, které někteří využili k procházce do přírody, přemýšlení nebo adoraci v Getsemanské zahradě se samotným Kristem.

Getsemanská zahrada

Po vydatném obědu a odpočinku jsme se, v rámci bloku nazvaného PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE pustili do výroby svíček, abychom se (hlavně) umělecky vybouřili. Inspirací nám (kromě Anežčina povzbuzování :)) mohl být Velikonoční chvalozpěv Exultet, který jsme si někteří poprvé v životě pozorně prošli a všimli si zajímavých pasáží, které nám dosud při každoročních vigiliích unikaly.

Nesměl chybět ani tzv. move point, při kterém jsme si naplno uvědomili význam slova Getsemane – z odvozeniny „olivový lis“. Nutno podotknout, že jsme nelisovali olivy, ale čerstvé ovoce, jehož šťávu jsme si mohli po vykonané práci za odměnu vypít.

Tři, dva, jedna...

Následovala večeře a po ní poslední sobotní blok programu, nazvaný TRIDUUM, pro mnoho účastníků nejsilnější část celé duchovní obnovy. Při této aktivitě jsme se rozprchli do všech končin okolí, stejně jako to udělali apoštolové v nejtěžší chvíli Pána Ježíše. Vyvrcholení proběhlo v naprosté temnotě, do které poté vešlo Světlo. V pozdních večerních až nočních hodinách jsme se sesedli okolo napečených i nepečených dobrot, svíček a čaje a povídali o všem možném.

Neděli jsme oslavili mší svatou venku. Po mši jsme se mohli navzájem obohatit o zážitky a dojmy, které nám duchovní obnova přinesla. Celou duchovní obnovu jsme zakončili společným obědem a úklidem.

Díky všem za vzájemné obohacení i poznání nových tváří a Mileně, Anežce, Jirkovi a Liborovi, kteří pro nás opět připravili skvělý program. Velký dík patří také Hance a Peti, které nám po celou dobu skvěle vařily, a díky kterým jsme se mohli plně duchovně obnovit, protože s kručením v břiše by to šlo špatně.

Ondřej Fučík

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže