Andrea Beltrami

Andrea Beltrami24. 6. 1870 – 30. 9. 1897

Andrea se narodil 24. června 1870 blízko Novary v severní Itálii. Vyrůstal v rodině s pěti syny a pěti dcerami. Rád se koupal a vesloval v člunu na blízkém jezeře. Během prázdnin vášnivě chodil a lezl po horách.

V 10ti letech přijal poprvé eucharistického Krista, ale měl neštěstí v tom, že se ve svých 12ti letech spřátelil s jistým spolužákem, který ho hodně nakazil nečistými řečmi. Andrea si tyto smutné zážitky nesl životem jako železem vypálené znamení. Však později se přiznal, že v noviciátě musel překonávat strašné pokušení v oblasti čistoty. Byla to pro něho ohromně těžká, až se zdálo nepřekonatelná překážka ke slibům. Boží působení v něm nakonec zvítězilo a on objevil cestu z otroctví ke svobodě.

Na gymnáziu měl Andrea vynikající výsledky. Profesoři ho chtěli udržet na svých školách, kněz, rodinný přítel, zase v semináři, ale zato dva salesiáni klerici ho odrazovali od řeholního života. V salesiánském kolegiu v Lanzu panovalo mezi mladíky velmi špatné mínění o noviciátě a podobně smýšlel i Andrea. Ale Boží hlas v jeho nitru byl vytrvalý: „Musíš se stát salesiánem.“

Na duchovních cvičeních měl strach představit se Donu Boskovi, a zeptat se ho na radu ve věci povolání, protože se velice obával, že světec z jeho srdce vyčte, kolika se dopustil hříchů nečistoty. Don Bosco se na něj však podíval a řekl mu, ať se stane salesiánem. Šel tedy do Foglizza, kde byl tehdy noviciát. Na Valsalice a na univerzitě v Turíně vystudoval literaturu a filosofii.

Na Valsalice se setkal a spřátelil s blahoslaveným Augustinem Czartoryským. V době jeho nemoci se o něho obětavě staral a byl jeho osobním pečovatelem, který mu posloužil i v choulostivých situacích, které vyžadovaly velmi diskrétní přístup. Andrea o Augustinovi řekl: „Vím, že ošetřuji světce.“

Když se v únoru 1891 Andrea vracel z univerzity, silně zakašlal a najednou cítil, že má ústa plná krve. Nakazil se tuberkulózou. Měl pouhých 21 roků a přivolaní lékaři smutně konstatovali, že jeho choroba je smrtelná. Andrea nic netušil a pokračoval ve studiích, protože jeho největší touhou bylo stát se knězem. Tehdejší církevní kodex nedovoloval kněžské svěcení, pokud kandidát nedosáhl 24 let.

Andrea stále více trpěl a ve chvílích lepších studoval, aby dosáhl vysněného cíle. Představení chtěli tomuto obdivuhodnému, těžce nemocnému spolubratrovi prokázat vděčnost a vymohli mu dispens, aby mohl být o 18 měsíců dříve na kněze vysvěcený.

8. ledna 1893 ho vysvětil biskup Giovanni Cagliero, pozdější první salesiánský kardinál. Svěcení proběhlo v pokoji, kde bydlel Don Bosco.

Na Valsalice pobýval v tomtéž období i klerik Luigi Variara, další budoucí světec, který, jak se později vyjádřil, k Andreovi přechovával hluboký obdiv.

Andrea Beltrami zemřel 30. září 1897 v duchu oběti za rozkvět působení salesiánského díla. Před svou smrtí prohlásil: „Kongregace potřebuje takové, kteří, když trpí, trpí dobře.“ A to je velké duchovní umění.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Farní den je úspěšně za námi, ještě v nás doznívají hezké chvíle, které jsme spolu jako farnost zažili. Stalo se toho během jednoho dne docela dost – sluníčko vystřídal prudký…
Zobrazit Stalo se   Info  
Nadace přátel Dona Boska slaví letos 30. výročí založení. Co ale o ní víme?
Zobrazit Info  
Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku Klubu maminek. Pomůžete tak s vylepšením aktivit pro naše nejmenší děti a tím i zlepšení spolupráce napříč celým dílem. Děkujeme :)
Zobrazit Info  
Zveme děti na poslední výlet v tomto školním roce!
Zobrazit Připravujeme  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...