Výsledky vyhledávání

Naše farnost pořádá v sobotu 27.11. od 14:00 do 18:00 výrobu adventních věnců. Srdečně vás všechny zveme!
29. 10. 2021

Misijní neděle

V neděli 24. října jsme si připomněli misijní neděli
V rámci cyklu besed Žabovřeské rozmlouvání diskutoval salesián P. Zdeněk Jančařík tentokrát s Jiřím Zajícem a Martinem T. Zikmundem.
Drakiáda se 17. října 2021 se uskutečnila, ale chyběl vítr!
Zveme vás na Žabovřeské rozmlouvání na téma: "Aby zbožnost nezůstala v ústech" s Jiřím Zajícem a Martinem T. Zikmundem
V úterý 12.10. se v našem kostele uskutečnil na koncert v podání Brno Gospel Choir nazvaný Poděkování zdravotníkům. Sbor zazpíval ukázky z amerického i evropského gospelu. Mohli…
DRAKIÁDA se letos uskuteční v neděli 17. října 2021, a to na Mendláneckém kopci v 15.30 hod
V sobotu 25. září se konal letošní první výlet dětí, tentokrát do Předkláštěří.
Táborák na "konec" školního roku a setkání s biskupem
4. 10. 2021

Farní pouť

V neděli 26. září 2021 se konala farní pouť na Vranov u Brna.
V neděli 5. září 2021 při mši svaté v 9.30 naše farní společenství poděkovalo sestře Evě Liškutínové, FMA.
Ve středu 29. září 2021 P. Zdeněk Jančařík rozmlouval s plzeňským panem biskupem Mons. Tomášem Holubem.
V neděli na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie odešel k Pánu Mons. Antonín Pospíšil.
V neděli 20. června 2021 přistoupilo v našem kostele poprvé ke svatému přijímání dvanáct dětí.
V sobotu 19.6. se uskutečnil závěrečný výlet s dětmi z náboženství. Zúčastnilo se ho celkem 23 dětí, z toho tři prvokomunikanti.
V sobotu 22. května bylo pokřtěno a biřmováno v naší farnosti 6 dospělých.
V neděli Dobrého pastýře 25. dubna 2021 prožili tři katechumeni již druhé skrutinium a dalších devět dětí přijalo poprvé svátost smíření.
Patnáct dětí přijalo v neděli 21. června při mši svaté poprvé Pána Ježíše v Eucharistii.
V pátek 19. června se sešli otec Pavel, tři katechetky a 12 dětí z náboženství na závěrečné pouti školního roku, tentokrát z Lelekovic na Vranov.
Fotogalerie z nedělní mše v 9:30.
Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého, každý den začínáme ve 20:00
V sobotu 11.1.2020 jsme se se skupinou 13 dětí vypravili na slavnou betlémskou cestu do Třeště.
Den před Štědrým dnem se skoro 50 dětí sešlo na letošní poslední rorátní mši v 7 h ráno v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně. Jako vždy nesly rozsvícené lampičky k oltáři. Po…
21. 11. 2019

Cecilka

V neděli 17. 11. 2019 se uskutečnilo již tradiční hudební odpoledne "Cecilka".
V sobotu 16. listopadu jsme uskutečnili další z cyklu dvouměsíčních výletů pro děti.

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...