Modlitby matek

Modlitby matek

Jsme otevřené společenství Modliteb matek, které se schází každý pátek po mši svaté (začíná v 18:00), v našem kostele v místnosti pod kůrem (nescházíme se o prázdninách a o svátcích).
Setkáváme se ke společné modlitbě za naše děti, vnoučata, kmotřence a také kněze.


Hnutí Modliteb matek bylo založeno v Anglii a v roce 1995 a dnes je rozšířeno do celého světa. Modlíme se z modlitební brožury Modliteb matek, která sjednocuje v modlitbě maminky na celém světě. Na setkáních používáme symboly:

  • KŘÍŽ -  připomínka našeho Spasitele
  • SVÍČKU – Ježíš světlo světa
  • BIBLI – On je živé slovo
  • MALÝ KOŠÍK – do něj vkládáme kolečka se jmény našich manželů, dětí, vnoučat, kmotřenců, kněží, které svěřujeme do Boží péče

Vítáme všechny babičky, maminky, ale také ženy, které jsou duchovními matkami.

Bližší informace Mgr. Marcela Kobylková telefon 732 773 665, e- mail: modlitbymatek@brno.sdb.cz

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...