Prohlášení o pravdivosti osobních údajů

Při registraci na serveru brno.sdb.cz má Návštěvník / zákonný zástupce povinnost uvést pravdivé údaje do registračního formuláře, jedná se o zápis do školní matriky a jako školské zařízení má Salesiánské středisko mládeže — dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky (dále jen Středisko) dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) povinnost tyto údaje shromažďovat. V případě zjištění neplatných údajů při zápisu do školní matriky se bude mít za to, že členství Návštěvníka ve Středisku nenastalo, z toho důvodu mu bude bez náhrady zrušen průkaz do Střediska, budou mu bez náhrady zrušeny zapsané aktivity a nebude mu umožněn vstup do Střediska. Další právní důsledky plynoucí z poskytnutí nepravdivých údajů bere na sebe Návštěvník / zákonný zástupce.

Prohlášení Střediska

Středisko prohlašuje, že se všemi údaji, které mu Návštěvník / zákonný zástupce poskytne, naloží jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Středisko postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v žádném případě tyto údaje nebudou bez svolení Návštěvníka / zákonného zástupce poskytnuty třetím stranám. Školské zařízení je údaje ze školní matriky oprávněno poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním dle § 8 trestního řádu, dále poté může předávat anonymizované údaje v podobě statistických informací orgánům státní správy a územním samosprávným celkům. Osobní údaje budou zabezpečeny šifrovacím protokolem a budou k dispozici pouze pověřeným osobám Střediska, všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu s požadavky na důvěrnost a bezpečnost v oblasti informačních technologií.

  Prosím čekejte...