Veřejná sbírka na rekonstrukci sálu pod kostelem

Sál

Kuchyně

Proč podpořit rekonstrukci?

Budova kostela včetně sálu pod ním byla dokončena v roce 1995. Sál je využíván pro aktivity Salesiánského střediska mládeže, jako jsou kroužky pro děti a mládež, vzdělávací programy pro školy nebo Klub maminek pro nejmenší děti do 6 let. Sál zároveň slouží římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů pro farní aktivity. V sále se pořádají také příležitostné akce, pronajímá se pro svatby, plesy, konference apod. Vzhledem k 24 letům používání je již velmi znát celkové opotřebení jeho vybavení a cílem rekonstrukce je obnovení funkčnosti sálu pro aktuální potřeby střediska i farnosti.

Účel:

rekonstrukce sálu pod kostelem a přilehlých prostor kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách

Využití daných prostor:

Kroužková sekce, Klub maminek, vzdělávací programy pro školy, svatby, plesy, farní kavárna atd.

Datum ukončení sbírky:

na dobu neurčitou

Co je zahrnuto do rekonstrukce:

sál: výměna osvětlení, motoru vzduchotechniky, instalace akustického zařízení, nákup židlí, výměna zvukotechniky, dále opona, nové obložení sloupů

kuchyňka u sálu: digestoř, rychlomyčka, světla, kuchyňská linka

předsálí: celková rekonstrukce

Předběžné odhadované náklady:

cca 2 mil. Kč

Další předpokládané zdroje:

město Brno, Jihomoravský kraj

Předpokládaný plán rekonstrukce: 

2020 dokončeno nákup nových židlí

dokončeno
instalace nového osvětlení (v sále, na pódiu, v předsálí, v kuchyni a v prostoru za zrcadly)

dokončeno
rychlomyčka a linka do farní kuchyně

dokončeno
výmalba
2021 VII-VIII akustika


rekonstrukce vstupní haly


kuchyňka (digestoř, skříň na talíře)
2022
obložení sloupů

VII-VIII přelakování podlahy


výměna zvukotechniky
2023 VII-VIII nová opona
2024
motor vzduchotechniky

Další možnosti podpory: 

vložením hotovosti do pokladny v kanceláři ředitele střediska nebo kanceláři ekonoma

Současný stav:

V období 20. 9. 2019 – 31. 12. 2020 bylo pro potřeby sbírky získáno celkem 386 666,72 Kč.

Celkové čerpání příjmů veřejné sbírky činilo v uvedeném období celkem 169 231,00 Kč. 

Realizace rekonstrukce sálu pod kostelem a přilehlých prostor, na kterou byly použity prostředky veřejné sbírky zahrnuje:

  • zpracování akustické studie
  • výměnu osvětlení a ovládání osvětlení
  • dodávku a montáž LED reflektorů
  • výmalbu sálu
  • pořízení nerezové kuchyňské linky

Dále byly z dotací a jiných prostředků pořízeny nové židle a rychlomyčka do kuchyně. 


 Číslo účtu k zasílání darů na veřejnou sbírku: 2801672789/2010


Budeme rádi, když připojíte svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poděkovat a informovat vás o tom, jak rekonstrukce probíhá. Zároveň vám na vyžádání rádi vystavíme potvrzení o daru.


aktuální stav transparentního účtu


Děkujeme vám!

…a jeden bonus na závěr:

Báseň o rekonstrukci

  Prosím čekejte...