Veřejná sbírka na rekonstrukci sálu pod kostelem

Co se už podařilo?

Jak to bude vypadat?

Proč podpořit rekonstrukci?

Budova kostela včetně sálu pod ním byla dokončena v roce 1995. Sál je využíván pro aktivity Salesiánského střediska mládeže, jako jsou kroužky pro děti a mládež, vzdělávací programy pro školy nebo Klub maminek pro nejmenší děti do 6 let. Sál zároveň slouží římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů pro farní aktivity. V sále se pořádají také příležitostné akce, pronajímá se pro svatby, plesy, konference apod. Vzhledem k 24 letům používání je již velmi znát celkové opotřebení jeho vybavení a cílem rekonstrukce je obnovení funkčnosti sálu pro aktuální potřeby střediska i farnosti.

Účel:

rekonstrukce sálu pod kostelem a přilehlých prostor kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách

Využití daných prostor:

Kroužková sekce, Klub maminek, vzdělávací programy pro školy, svatby, plesy, farní kavárna atd.

Datum ukončení sbírky:

na dobu neurčitou

Co je zahrnuto do rekonstrukce:

sál: výměna osvětlení, motoru vzduchotechniky, nákup židlí

kuchyňka u sálu: digestoř, rychlomyčka, světla, kuchyňská linka

předsálí: celková rekonstrukce (nový bar, nový vstup pro obsluhu kuchyně, nová šatna)

Předběžné odhadované náklady:

cca 5,5 mil. Kč

Další předpokládané zdroje:

Salesiánský provincie Praha, Nadace přátel Dona Boska, vlastní zdroje 

Už se nám podařilo: 

 • nákup nových židlí a stolů
 • instalace nového osvětlení (v sále, na pódiu, v předsálí, v kuchyni a v prostoru za zrcadly)
 • rychlomyčka a linka do farní kuchyně
 • výmalba
 • kuchyňka (digestoř, skříň na talíře)
 • odborná studie a prováděcí projekt k závěrečné fázi rekonstrukce

Co nás ještě čeká: 

 • rekonstrukce vstupní haly (nový bar, vstup do kuchyně, šatna)
 • rekonstrukce toalet
 • bezbariérový přístup
 • vzduchotechnika a rekuperace

Další možnosti podpory: 

vložením hotovosti do pokladny v kanceláři ředitele střediska nebo kanceláři ekonoma

Současný stav:

V období 20. 9. 2019 – 30. 11. 2023 bylo pro potřeby sbírky získáno celkem 1 359 349,72 Kč.

Celkové čerpání příjmů veřejné sbírky činilo v uvedeném období celkem 355 639,00 Kč. 

Realizace rekonstrukce sálu pod kostelem a přilehlých prostor, na kterou byly použity prostředky veřejné sbírky zahrnuje:

 • zpracování akustické studie
 • výměnu osvětlení a ovládání osvětlení
 • dodávku a montáž LED reflektorů
 • výmalbu sálu
 • pořízení nerezové kuchyňské linky

Dále byly z dotací a jiných prostředků pořízeny nové židle a rychlomyčka do kuchyně. 


 Číslo účtu k zasílání darů na veřejnou sbírku: 2801672789/2010


Budeme rádi, když připojíte svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poděkovat a informovat vás o tom, jak rekonstrukce probíhá. Zároveň vám na vyžádání rádi vystavíme potvrzení o daru.


aktuální stav transparentního účtu


Děkujeme vám!

…a jeden bonus na závěr:

Báseň o rekonstrukci

  Prosím čekejte...