Pomozte nám vytvořit kvalitnější prostor (nejen) pro děti a mládež

VEŘEJNÁ SBÍRKA na rekonstrukci sálu pod kostelem

Společně s vámi se chceme pustit do rozsáhlé rekonstrukce multifunkčního sálu, který je neustále dějištěm nejrůznějších setkání: pro nejmenší děti je hernou, pro školáky tělocvičnou, pro herce jevištěm, pro dospělé tanečním parketem, konferenčním sálem nebo kavárnou…

Pojďme zlepšit jeho akustiku, osvětlení a vybavení, ať může tento prostor lépe sloužit nám všem!

Číslo účtu k zasílání darů na veřejnou sbírku: 2801672789/2010

Budeme rádi, když připojíte svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poděkovat a informovat vás o tom, jak rekonstrukce probíhá. Zároveň vám na vyžádání rádi vystavíme pot­vrzení o daru.

aktuální stav transparentního účtu

Dárcovství

Milí přátelé,

děkujeme Vám za velkorysost, s níž podporujete naši práci ve prospěch mládeže. Jsme vám vděční za vaše modlitby i za finanční podporu našich aktivit, o kterou i nadále prosíme. Všechny dárce a dobrodince zahrnujeme do svých modliteb.

Mgr. Libor Všetula, SDB

ředitel salesiánské komunity

Pokud se rozhodnete nás podpořit, kontaktujte nás prosím na e-mailu: fundraiser@brno.sdb.cz
Děkujeme f. BRIMO, která nám darovala párty stan,
který budeme využívat na akcích střediska.


V letech 2022 až 2025 je v Salesiánském středisku realizován projekt „Pomáháme mladým růst“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt má za cíl skrze práci asistenta pedagoga zlepšit kvalitu vzdělávání a poté také výsledky žáků v klíčových kompetencích. Dále skrze kariérové poradenství, zejména s individuální prací s žáky ohroženými školním neúspěchem, zlepšit jejich relevanci pro trh práce a pomoci s jejich sociální integrací.


                                                                            …a mnozí další dárci a podporovatelé.

  Prosím čekejte...