Přehled aktivit - Programy pro školy

Programy pro školy

Obecně o programech

Středisko se řídí mottem “Pomáháme mladým růst.” V duchu tohoto motta jsou programy pro školy Vykroč zacíleny na rozvoj kvalitních vztahů v třídních kolektivech a na zlepšení orientace v důležitých a aktuálních tématech dnešní doby.

Programy mají primárně preventivní charakter a jsou postaveny na metodě zážitkové pedagogiky. Díky využití reflexe klíčových momentů dochází k přetavení zážitků ve zkušenosti, které lze v přenesené podobě využít i v běžných situacích, se kterými se žáci v kolektivu setkávají.

Programy odpovídají průřezovým tématům RVP Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Výchova demokratického občana. Vedou k rozvoji kompetencí k řešení problémů, komunikativních, sociálních, personálních a občanských.


Typy programů

Aktuálně jsou k dispozici programy pro 6. a 7. třídy. 
Programy jsou koncipovány jako navazující celky, které obsahují:

  • 3 hodinový program v prvním pololetí
  • 3 hodinový program ve druhém pololetí
  • výstupní zprávu z každého programu

    Cena pro třídu: 2800,– *

Důležitým prvkem programů je návaznost, která lektorům umožní lépe poznat daný třídní kolektiv a přizpůsobit programy jeho potřebám. 

*při objednání pouze jednoho z programů cena 1500,– pro třídu

Programy

6. třída    7. třída    8. třída    9. třída


Tým lektorů
Programy jsou vedeny zpravidla dvěma (případně třemi) lektory, kteří vycházejí ze své dlouhodobé pedagogické praxe v práci s dětskými kolektivy.
 

Koordinátor programů

Lucie Kubešová vykroc@brno.sdb.cz


Programy pro školy jsou realizovány v rámci Městského programu prevence kriminality v Brně ve spolupráci s Koordinačním centrem prevence.

 


Otevírací doba

Pondělí 09:00 – 12:00  14:00 – 19:00
Úterý 09:00 – 12:00  14:00 – 19:00
Středa 09:00 – 11:00  14:00 – 19:00
Čtvrtek 09:00 – 12:00  14:00 – 18:00
Pátek 09:00 – 12:00  14:00 – 20:00

Salesiáni v ČR

Užitečné informace

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...