Přehled aktivit - Programy pro školy

Programy pro školy

Vykroč je série tématických vzdělávacích programů, určených třídám 2. stupně základní školy (nebo ekvivalentním ročníkům víceletých gymnázií). Programy obsahují prvky zážitkové pedagogiky a vycházejí z myšlenky, že člověk se nejlépe učí tím, co sám zažije.

Námětem programů Vykroč do střediska a Vykroč k ostatním je pomoci správně rozvíjet spolupráci a komunikaci ve třídě a tím předcházet sociálně patologickým jevům, zejména šikaně.

Ve spolupráci s odborníky ze Salesiánského mediálního centra byly vytvořeny mediální programy pro 8. a 9. třídy – Vykroč k médiím a Vykroč – Pan Facebook. Tyto programy se zaměřují na reklamu a sociální sítě, mediální gramotnost a kritické myšlení. Nově vzniklý program pro 6. třídy – Vykroč k sociálním sítím, se zabývá bezpečností na internetu a sociálních sítích (např. zveřejňováním osobních údajů, zabezpečením svých profilů), kyberšikanou a dalšími souvisejícími sociálně patologickými jevy.

Vzdělávací programy Vykroč tématicky odpovídají vybraným průřezovým tématům z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Konkrétně jde o Osobnostní a sociální výchovu a Mediální výchovu. Programy rovněž podporují rozvoj klíčových kompetencí a to komunikativní a sociálně-personální.


Koordinátor programu:

Lucie Kubešová vykroc@brno.sdb.cz

Otevírací doba

Pondělí 09:00 – 12:00  14:00 – 19:00
Úterý 09:00 – 12:00  14:00 – 19:00
Středa 09:00 – 11:00  14:00 – 19:00
Čtvrtek   09:00 – 12:00  14:00 – 17:45
Pátek 09:00 – 12:00  14:00 – 18:00

Salesiáni v ČR

Užitečné informace

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...