Domácí požehnání adventního věnce

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svíček, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa.“ (Mt 5,14) Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.


Jak si doma požehnat adventní věnec?

vhodný zpěv, Kancionál, adventní píseň


Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

O: Amen.


Pozdrav

Milost a pokoj všem, kdo s touhou očekávají příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

O: Amen.

Po krátkém uvedení obřadu následuje čtení Božího slova.


Čteni z listu sv. apoštola Pavla Římanům     (Řím 13,11–13)

Bratři a sestry, víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne.

(alternativy: Ef 5,8–14; Iz 2,2–5; Zj 22,1–5)

Chvíle tichého zamyšlení nebo duchovní slovo. Může následovat adventní píseň.


Přímluvy

Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

O: Přijď, Pane Ježíši!

    • Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.

    • Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.

    • Za naši farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.

    • Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš…


Žehnací modlitba

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána.

O: Amen.


Závěr

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Všichni se žehnají znamením kříže.

O: Amen


vhodný zpěv


Přejít na Adventní nepotkásty

Otevírací doba

Pondělí 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Úterý 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Středa 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Čtvrtek   08:30 – 12:30  14:00 – 18:00
Pátek 08:30 – 12:30  14:00 – 18:00

Salesiáni v ČR

Užitečné informace

  Prosím čekejte...