Mikuláš a další svatí

Mikulášův čtvrtek 

Je poměrně těžké psát o sv. Mikuláši a neopakovat to, co je v našich tradicích tak silně zakořeněno. Rozhodli jsme se proto pomoci Vám nahlédnout do toho z širší perspektivy. Jsme v prvním adventním týdnu a zároveň vcházíme do posledního měsíce v roce – Prosince. Věděli jste, že prosinec začíná vždy stejným dnem v týdnu, jako září? 

Napadlo Vás, že v prosinci je také nejdelší noc v roce?

V římském kalendáři byl prosinec 10. měsícem, proto nese název DECEMBER – decem jako deset. Až v druhém století př. n. l. byly přidány ještě dva další měsíce. Proč mu říkáme prosinec může být ze slovní kombinace “prosiněti” – problesknout. (slunce probleskne mezi mraky)

Než se zastavíme u sv. Mikuláše, hodilo by se zmínit  sv. Barboru, která spolu s dalšími jmény v kalendáři Ondřejem, Ivou, Blankou, Svatoslavem a Jitkou svátku Mikuláše předchází.

Svatá Barbora

Svatá Barbora byla panna, mučednice, žila v Nikodémii na přelomu 2. a 3. století. S jejím jménem je spjato plno legend. Při jejich čtení se dozvíte, jak měla krutého otce. K datu svátku Barbory se také vztahovala pohanská, dnes už bychom mohli říci lidová tradice “barborek”. Uříznout větvičku třešně a dát ji do teplé vody symbolizovalo obnovu života a také skrytou sílu přírody, která odpočívá. 

V aktuální době by pro nás mohlo být cenné si uvědomit, že sv. Barbora je ochránkyně při morové epidemii. Dále je patronkou pro riziková povolání, patronkou dělostřelců, horníků, pyrotechniků a v neposlední řadě ochránkyní dětí. V Kutné Hoře naleznete baziliku zasvěcenou sv. Barboře a její sousoší zdobí 2. pilíř na Karlově mostě.

Mohli se potkat?

Letopočty, které uvádí historici se u sv. Barbory a sv. Mikuláše potkávají velmi blízko časem i lokalitou. Kdyby tehdy nebyli křesťané pronásledováni, možná by se jejich cesty zkřížily.


Svatý Mikuláš

A teď už konečně k tomu samotnému svátku sv. Mikuláše v pojetí pro dospělé. Za místo jeho narození se uvádí město Patara. Základy křesťanské výchovy přejal od rodičů a stal se knězem. Po smrti rodičů zdědil velké jmění, které tajně rozdával. Když se na něj takhle dobrá vlastnost prozradila, odešel na pouť do Svaté Země, aby unikl lichotkám za své činy. Svůj post biskupa dostal údajně náhodu při zpáteční cestě domů. Vypráví se, že po cestě domů navštívil ráno kostel, aby se modlil. Místní biskupové se večer předtím usnesli, že pro město zvolí za biskupa prvního kněze, který vstoupí ráno do chrámu. A tak se stalo. Mikuláš byl laskavý a mírný muž a jako biskup uznávaný a vážený. Nikdy nevyhledával své vlastní slasti, ale často navštěvoval nemocné, sytil hladové, podporoval sirotky a vdovy.

Tradice u nás i ve světě 

V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století. Dříve děti dostávaly nadílku právě na svátek sv. Mikuláše, vůbec ne na Štědrý den. Byly to jablka, oříšky nebo jiné dobré pochutiny. Děti před Mikulášem neříkaly básničku, ale musely říct alespoň malou modlitbu.  Zatímco u nás Mikuláš navštěvuje jednotlivé domácnosti, stejně oděný Mikuláš s bílým vousem připlouvá do Nizozemí lodí. Událost nese název Sinterklaas (z angl. Saint-Nicholas), slaví se také v Belgii a severní Francii a slaví se již v listopadu.  Mikuláš na koni projíždí ulicemi, vítají ho davy dětí a na oslavu jeho příjezdu se zpívají známé chorály. Jeho pomocníci nejsou andělé a čerti, ale muži v maurském pážecím oděvu se zatmaveným obličejem, kterým se říká “Černí Petři” (Zwarte Piet). Černí Petři při průvodu hází do davu bonbóny a rozdávají sušenky. V Západních zemích se svátek sv. Mikuláše přetvořil ve slavnost Santa Clause. 

Zdroje:
© Jan Chlumský, catholica.cz 
©Wikipedie Sv. Mikuláš, 2020
SCHAUBER, Věra, SCHINDLER, Hanns, Překl. Brichtová T., Pola V.,
Rok se svatými, Karmelitánské vydavatelství 2002, ISBN 80–7192–650–7


Přednosti sv. Mikuláše způsobily, že se jeho svátek připomíná každoročně po celém světě. Ač je pojetí v dnešní době různorodé, jedno zůstává, a to je poselství Mikuláše – rozdávat dobro, bez přidávání si lichotek a vlastní slávy.


Přejít na Mikulášův týden

Otevírací doba

Pondělí 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Úterý 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Středa 08:30 – 12:30  14:00 – 19:00
Čtvrtek   08:30 – 12:30  14:00 – 18:00
Pátek 08:30 – 12:30  14:00 – 18:00

Salesiáni v ČR

Užitečné informace

  Prosím čekejte...