1. Adventní zastavení

Cíl:

  • Děti si mají uvědomit, že advent neutváří dodržování zvyklostí, ale vyžaduje aktivní účast každého z nás – aktivní vědomé pozvání Ježíše do našeho srdce.
  • Na základě uvedeného příběhu si děti mohou lépe uvědomit, že bohatství adventu (i Vánoc) není v naplnění našich představ (co a jak chceme prožít, jakými dárky chceme být obdarováni), ale ve vztahu – k lidem i k Bohu.

1. PŘEDE DVEŘMI…

Můžeme obraz zavřených dveří uvést krátkým biblickým úryvkem:

Pán Ježíš říká:
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“  Zj 3, 20


Často advent chápeme jako naše čekání na Vánoce. Čekáme na Ježíška, čekáme, až se rozsvítí na adventním věnci čtvrtá svíčka a Vánoce s dárky se přiblíží, ale…

Také Pán Ježíš čeká… Čeká každý advent u dveří našeho srdce, zda ho pozveme dál.

Můžeme si představit, že dveře na obrázku vedou do našeho srdce.

Pozorně si dveře na obrázku prohlédněte a zkuste zjistit, co je na nich zvláštního.

Dveře nemají kliku, protože se dají otevřít jen zevnitř. Ten, kdo stojí přede dveřmi, musí počkat, až mu někdo
zevnitř otevře.

Pán Ježíš stojí přede dveřmi a klepe.

Uslyším jeho klepání?

Těším se jen na dárky nebo i na Pána Ježíše?

Pán Ježíš nevejde dovnitř bez dovolení, bez pozvání, čeká…

Co udělám já?

2. Příběh
Stařenka, která čekala na Boha

Byla jednou jedna stařenka, které Bůh slíbil, že ji toho dne navštíví. Byla    na to přirozeně velmi hrdá. Drhla, uklízela, pekla a chystala na stůl.             A pak začala na milého Boha čekat.

Najednou někdo zaklepal na dveře. Stařenka rychle otevřela, ale jakmile uviděla, že venku stojí jen ubohý žebrák, řekla: „Ne, proboha, dnes jdi svou cestou! Já právě teď čekám na milého Boha, nemohu tě přijmout!“ S tímto nechala žebráka odejít a zabouchla za ním dveře.

Po chvíli znovu někdo zaklepal. Stařenka otevřela tentokrát ještě rychleji než poprvé. Ale koho uviděla venku stát? Jenom nějakého ubohého starce. „Čekám dnes na Boha. Opravdu se o tebe nemohu starat!“ To řekla a zabouchla starci dveře před nosem.

Za chvíli někdo znovu zaklepal na dveře. Ale když stařenka otevřela – kdo jiný tu nestál, než zase nějaký otrhaný a hladový žebrák, který ji snažně prosil o kousek chleba a střechu nad hlavou pro přespání. „Ach, dej mi pokoj! Čekám na milého Boha. Nemohu tě vzít do svého domu!“ Žebrák musel odejít a stařenka čekala dál.

Čas plynul, hodina za hodinou ubíhala. Už se blížil večer a po milém Bohu stále ještě ani vidu. Stařenka byla stále znepokojenější. Kde jen mohl milý Bůh zůstat? Nakonec musela zkormouceně odejít do postele. Ve snu se jí milý Bůh zjevil. Řekl jí: „Třikrát jsem tě navštívil, ale ty jsi mě třikrát nepoznala, třikrát jsi mě odehnala od svých dveří a poslala jsi mě pryč!“


Katechetické listy – vydání pro olomouckou arcidiecézi č. 3, šk. rok 2001/2002

  • Proč stařenka Boha nepoznala?
  • Proč Bůh nepřišel v majestátní podobě – třeba jako Král, nebo ve velké svatozáři za doprovodu andělů?
  • Proč se ztotožnil s takovými chudáky?
  • Za jakých okolností – kde přišel Ježíš na svět?
  • Může se mi stát něco podobného jako stařence v našem příběhu?
  • Na jakého Ježíše čekám? Očekávám, že bude plnit moje přání?
Bůh posílá na svět svého Syna do chudoby, kterou si nikdo z nás nedokáže představit. Narodil se v chlévě, daleko od domova… Chtěl každému člověku, i tomu nejchudšímu říct: „Stal jsem se člověkem jako ty. Prožil jsem tvoje starosti, bolesti, tvou chudobu. Vím, jaké to je – nemít nic, ani domov!“ Pán Ježíš nás učí, že bohatství, moc a okázalé vystupování pro něj nic neznamená. Stařenka v našem příběhu měla jasnou představu, jak to bude vypadat, až k ní Bůh přijde. Zapomněla, že se s Bohem můžeme setkat v každém člověku, zvlášť v tom nejchudším, protože nám připomíná, do jaké chudoby se Ježíš dobrovolně narodil.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Srdečně vás zveme v pátek 2. června 2023 na tradiční Noc kostelů.
Zobrazit Připravujeme  
Chceme slyšet hlas každého z vás. Pomozte nám zmapovat současný stav i zjistit vaše potřeby a očekávání.
Zobrazit Info  
Srdečně zveme všechny děti z naší farnosti ve věku od 7 let na závěrečný výlet farnosti. Tentokrát jedeme do Valašských Klobouků.
Zobrazit Připravujeme  
Ve dnech 19. - 27. 5. od 20.00 hod. bude v naší farnosti novéna k Duchu Svatému. Jste srdečně zváni.
Zobrazit Připravujeme  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...