Abrahámův příběh…

Noemova rodina se po potopě rychle rozrůstala. Jeho synové měli hodně dětí a vnoučat.Brzy už bylo na světě moc lidí a nemohli žít všichni na jednom místě. A tak se stěhovali pryč. Vystavěli si krásná města a vybudovali mocná království. Mnozí lidé velmi zbohatli. 

Jedním takovým bohatým mužem byl Abraham. Vlastnil dobytek, ovce i velbloudy. Pracovalo u něj hodně lidí, kteří se mu o zvířata starali. Abraham měl krásnou manželku Sáru. Miloval ji z celého srdce. Jenže Abraham i Sára byli smutní, protože neměli děti. Jednou v noci Bůh Abrahamovi řekl, ať se podívá na oblohu. „Dokážeš spočítat ty hvězdy?“ zeptal se ho. „Ne,“ odpověděl Abraham. Bůh řekl: „Takovou budeš mít rodinu. Bude tak velká, že ji celou nikdo nespočítá. A tvoje rodina přinese světu něco úžasného.“ 

Tomu nebylo lehké uvěřit. Jak by mohl mít Abraham velkou rodinu? On i Sára byli teď už staří, příliš staří, aby se jim mohlo narodit miminko. Ale Abraham věřil, že Bůh svůj slib splní. Pak Bůh Abrahamovi řekl: „Chci, abyste se se Sárou přestěhovali do jiné země. Mám s vaší rodinou zvláštní plán.“ Abraham a Sára poslechli. Vydali se na dlouhou cestu do nového domova. Abraham vzal s sebou své krávy, ovce i všechny pomocníky. Jejich nový domov byl v zemi zvané Kenaan. Žili tam ve stanech, aby byli nablízku svým zvířatům. Bůh Abrahamovi řekl: „Jednoho dne bude tvé rodině patřit celá kenaanská země.“ 

Později procházeli kolem Abrahamova stanu tři muži. Abraham se jich zeptal: „Nechcete se u nás najíst?“ Posadili se s Abrahamem a Sára jim uvařila jídlo. Ti muži přicházeli od Boha. Měli pro Abrahama překvapení. Při jídle mu řekli: „Do roka bude mít Sára syna.“ Když to Sára uslyšela, zasmála se. Jak by mohla mít dítě? Už na to byla moc stará. Ale za rok se jí narodilo miminko, přesně jak to Bůh zaslíbil. Abraham pojmenoval chlapce Izák, což znamená „smích“.


Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...