Farní dotazník

DĚKUJEME!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří si našli čas a vyplnili náš farní dotazník.

Sešlo se téměř 350 odpovědí, což je moc pěkný výsledek.

Odpovědi během léta zpracujeme a na podzim zveřejníme výsledky a výstupy.

Hezké léto!


Farní dotazník


Drazí farníci a přátelé salesiánského díla v Žabinách, je nás mnoho a chtěl bych slyšet hlas každého z vás.

Proto jsme připravili farní dotazník na adrese zabiny-dotaznik.jdem.cz

Pokud jej vyplníte, pomůžete nám jednak zmapovat současný stav, ale také zjistit vaše potřeby a očekávání. Část dotazníku je věnována Pastorační radě, podnětům pro její práci a také vašim možnostem aktivního zapojení do života našeho farního společenství.
Chci vás poprosit o cca 15 minut vašeho času a pozornosti, který tak věnujete společenství kolem našeho kostela Panny Marie Pomocnice.
Dotazník je možné vyplnit jak na počítači, tak na mobilním telefonu. Vaše odpovědi budeme sbírat až do konce června. Předem velké díky.

Pavel Glogar, administrátor farnostiVyhledávání v článcích

Nejnovější články

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...