Setkávání

Ministranti

Jsme parta kluků, která se setkává dvakrát měsíčně. Na programu jsou témata etické výchovy, duchovní rozvoj a služba u oltáře, ale také legrace, spousta zážitků a zamyšlení.

Mladší ministranti

  • pro kluky 6–9 let
  • schůzky probíhají v pátky 1× za 14 dní od 18:00 – 20:30 
  • vedoucí: Vít Hanák, Juraj Kolčák

Starší ministranti

  • pro kluky 10–13 let
  • schůzky probíhají v pátky 1× za 14 dní od 18:00 – 20:30
  • vedoucí: Marián Beszédeš, Pavel Glogar SDB

Setkávání seniorů

Setkávání seniorů, sdílení životních radostí i bolestí.

KDY: poslední úterý v měsíci, 16–18h

aktuální termíny: 28.11.2023, 30.1.2024, 27.2.2024, 26.3.2024, 30.4.2024, 28.5.2024, 18.6.2024

KDE

KONTAKT: Helena Komínková, email: hap.kominkovi@gmail.com

Těšíme se na nové tváře!

Výlety dětí

Pravidelná nabídka výletů pro děti z naší farnosti do okolí Brna.

KDY: 1× za dva měsíce v sobotu

KONTAKT: Marie Kučerová, FMA, email: marie.kucerova@fma.czSpolečenství Nárožní

Společenství mladých, kteří touží zakoušet živého Boha skrze vztahy, modlitbu, formaci a službu.

KDY: neděle 1× za měsíc

KDE:

KONTAKT: Josef Jimi Bradáč, email: bradacjosef@gmail.com

Stretko vysokoškoláků

Setkávání vysokoškoláků, které podporuje vznik společenství, zábavu a duchovní růst. Náplní setkávání je rozjímání nad nedělním evangeliem, modlitba a diskuze nad etickými a morálními tématy. 

KDY: každý čtvrtek 19–21h

KDE: ve farním sále

KONTAKT: Hana Smetanová, email: mrshankasmetanova@gmail.com

Těšíme se na nové tváře!

Farní kavárna

Farní kavárna slouží k pravidelnému setkávání farníků po nedělní mši svaté. Je to příjemná možnost jak si v klidu a teple popovídat, seznámit se blíže s „tvářemi“, které známe pouze od vidění z kostela. Děti si pohrají a zařádí se svými kamarády. No a jak už z názvu vyplývá dáme si k tomu kávu nebo čaj a něco malého k zakousnutí.

KDY: každou neděli po mši svaté v 7:30 a 9:30 (mimo postní dobu a prázdniny)

KDE: ve farním sále, v létě venku

KONTAKT: manželé Klaškovi, email: klaskapetr@seznam.cz


Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...