Izidor ze Sevily

SVATÝ IZIDOR ze Sevilly
Narodil se kolem r. 560 ve Španělsku u Sevilly ve významné rodině. V dětství mu zemřeli oba rodiče a starost o rodinu i o Izidorovu výchovu převzal jeho bratr Leandr, který byl o 20 let starší.


O Izidorově mládí se traduje, že byl netrpělivý a nestálý. Jednoho dne   při   svém   záškoláctví   přišel   ke   studni   s kamenným roubením. Přisedl a bezděčně si všiml hlubokých zářezů na hřídeli a četných jamek na roubení studny. Když po chvíli přišla pro vodu žena, zeptal se jí, jak vznikly ty zářezy v tvrdém dřevě a jamky v kamenu. Dozvěděl se od ní, co všechno dovede vytrvalost: Kapky vody dopadající na jedno místo na tvrdém kameni v něm vyhloubí jamku. I v tvrdém dřevě se vytvoří rýhy každodenním navíjením provazu.
Izidor si v tu chvíli uvědomil, že i on by mohl dosáhnout vzdělání a moudrosti, bude-li s Boží pomocí vytrvale studovat. Od té chvíle se začal pilně vzdělávat, až dosáhl i toho, že se stal učitelem celého středověku. (Naučil se latinsky, řecky i hebrejsky, osvojil si řečnictví, zdokonaloval nejen své myšlení, ale i srdce křesťanskými          ctnostmi.)

      Izidor místo učení přemýšlí u studny

Stal se biskupem v Seville, napsal mnoho spisů, svolal a řídil několik koncilů.
Byl svatý nejen moudrostí, ale i láskou, pokorou, 
trpělivým snášením utrpení a pokáním.

Největší Izidorovo dílo je dvacetidílná encyklopedie, v níž pod názvem Etymologiae shrnul poznatky z medicíny, matematiky, historie a teologie – zkrátka všechny vědomosti té doby.

A právě kvůli tomuto dílu je sv. Izidor patronem internetu a uživatelů počítačů.


Buďme vytrvalí jako svatý Izidor:


Stanovím si, co udělám pro svou větší vytrvalost v dobrém a hned s tím také začnu:

 • Nechce se mi učit?
 • Nechce se mi pomáhat rodičům?
 • Nechce se mi …vstát od počítače nebo mobilu, když po mně někdo něco chce?
 • Stále se mi něco nedaří? S vytrvalostí to jistě dokážu.


  Vyhledávání v článcích

  Nejnovější články

  Březen – za kamna vlezem…a přečteme si tam nové číslo Farního newsletteru :)
  Zobrazit Info  
  Blížící se jaro úplně vybízí k dalšímu výletu dětí. Ještě než jaro oficiálně přijde, vyrazíme s dětmi z naší farnosti na výlet do Moravského krasu.
  Zobrazit Připravujeme  
  Březnové Žabovřeské rozmlouvání zve k tématu Sekt a jiných bludných cest...
  Zobrazit Připravujeme  
  Na Květnou neděli se Pán Ježíš vypravil na oslátku do Jeruzaléma. My se také vypravíme – ne na oslátku, ale po svých. A budeme rádi, když se k nám přidáte.
  Zobrazit Připravujeme  

  Kontaktní informace

    Foerstrova 2
        616 00 Brno
    541 213 110
    farnost@brno.sdb.cz

  Salesiáni v ČR

    Prosím čekejte...