Jarní výlet na Kamenný vrch

V sobotu 30. března si děti z farnosti a střediska mládeže společně s otcem Pavlem Hertlem a sestrou Evou Liškutinovou vyšly do přírody. Po krátké modlitbě v kostele s prosbou o ochranu a požehnání se výprava vydala na Kamenný vrh obdivovat rezervaci se vzácnými koniklecemi velkokvětými. Děti se dozvěděli něco o této lokalitě, o rostlinách, které tu rostou, o stepi…

Dvě skupiny:
Jablka a Melouni sbíraly body v soutěžích týkajících se znalostí, pohybu, postřehu, paměti… V lesoparku se děti dozvěděly něco o druhém králi izraelském – Davidovi. Protože David jako malý kluk byl pastevec ovcí, hrály si děti hru na ovce a vlky. Než byl David pomazán na krále, musel prorok Samuel zjistit, kterého z Jesseových hochů si Hospodin vyvolil za krále. Obdobně i naše skupiny měli mezi sebou najít toho „pravého Davida“ – podle (padesáti) koruny, tedy mince. David porazil Goliáše a děti ho napodobovaly s balónky. David během svého kralování naslouchal Hospodinu. Děti měly za úkol naslouchat deseti zvukům, zapamatovat si je a následně je zopakovat. David, když byl pronásledován Saulem, v chrámě jednou jedl chleby, které mohli jíst jen kněží. Obě skupinky jedly před obědem nekvašené placky, které připravil předem O. Pavel. Na dobývání Jeruzaléma a zpěv žalmů už nedošlo pro nedostatek času. Ale my jsme došli do Kohoutovic na zastávku trolejbusu a za necelou půlhodinu jsme se ocitli před střediskem v Brně Žabovřeskách, kde na děti již čekali rodiče. Počasí se nám vydařilo. A protože David hrál na loutnu, nakonec i děti si „zahrály“ na pískající lízátka. 

Už se těšíme na příští výlet 11. května. Těšte se i vy!

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Zveme vás na Žabovřeské rozmlouvání s Pavlem Stránským, biskupem Starokatolické církve v České republice.
Zobrazit Připravujeme  
I v naší farnosti se narodil Ježíšek. Můžete se o tom přesvědčit na fotografiích od Václava Vlacha a Dušana Kadlece.
Zobrazit Stalo se   Fotografie  
Odstartovali jsme první adventní jarmark v naší farnosti. Podívejte se na krásné fotky, které prozradí parádní atmosféru.
Zobrazit Stalo se  
Těsně před začátkem adventu se v naší farnosti konalo tvoření adventních věnců. A že to byla krásná akce můžete vidět z fotografií.
Zobrazit Stalo se  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...