JOSEF EGYPTSKÝ

Josefův příběh

Jákob měl 12 synů a 1 dceru. Jeho nejoblíbenějším synem byl Josef. Právě jemu Jákob daroval  překrásný barevný plášť. Ostatní synové na něj kvůli tomu plášti žárlili a neměli ho rádi. Josef míval také zajímavé sny, ve kterých se mu bratři klaněli. Tyto sny je rozčilovaly, a tak se rozhodli, že se Josefa musí zbavit. 
Jednoho dne byl Josef se svými bratry daleko od domova. Bratři ho chytili, strhli mu plášť a svázali ho. Potom ho prodali mužům, kteří se svojí karavanou mířili do Egypta. Tak se z Josefa stal otrok. Pracoval velmi těžce a poctivě u člověka, který střežil krále. Jednoho dne manželka toho muže Josefa falešně obvinila z napadení. Její manžel té lži uvěřil a proto Josefa potrestal a poslal do vězení. Ve vězení se Josef spřátelil s mnoha lidmi. Byl velmi moudrý, dělal to, co je správné a často všem dobře poradil.  Proto mu všichni věřili a rádi mu vyprávěli své sny a on jim vykládal jejich význam. 

Také králi se zdály podivné sny a toužil vědět, co znamenají,. A tu si jistý muž vzpomněl na Josefa ve vězení. Král si tedy dal z vězení Josefa přivést a chtěl, aby mu sny vyložil. Ten podle jeho snů předpověděl, že lidé v Egyptě zažijí 7 dobrých let a sedm špatných let, ve kterých bude v Egyptě hlad a bída. A poradil mu, co  má dělat, aby jeho národ přežil. Král si Josefa oblíbil, svěřil mu velké úkoly a on se stal v Egyptě mocným mužem. 

Také v Kanaanu měla Josefova rodina hlad. Jeho bratři nemohli nasytit své rodiny. Jákob slyšel, že v Egyptě je jídla dostatek, a proto poslal své syny do Egypta nakoupit obilí. Tak se Jákobovi synové zase setkali s Josefem a on jim díky svému postavení u krále mohl pomoci. Nejdřív bratři netušili, že Josef je jejich bratr, ale když přijeli pro obilí podruhé, tak jim prozradil, kdo je. Bratři dostali strach, co bude dál, ale Josef je objal a řekl jim, že se nemusí bát, protože Bůh všechno dobře zařídil. Bratři spěchali zpátky do Kanaanu a pověděli Jákobovi, že našli Josefa. Pak se i s jejich otcem Jákobem a s celou rodinou vrátili za Josefem do Egypta, aby mohli žít v jeho blízkosti.Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...