Křest je první ze svátostí, jejímž přijetím se člověk stává božím dítětem, členem společenství křesťanů. 

Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k Církvi a stáváme se účastnými jejího poslání:„Křest je svátost znovuzrození skrze vodu ve slově“ (Katechismus katolické církve 1213)

Křest dítěte

K přijetí svátosti křtu je třeba svobodného a dobrovolného rozhodnutí toho, který má být pokřtěn. Malé děti pak je možné křtít jen v případě, že se za ně zaručí jejich rodiče a kmotři.

Křest dospělého

Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování a eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Délka přípravy na křest je různá, musí respektovat postupné rozvíjení víry člověka. Těžko může být kratší než půl roku, zpravidla trvá jeden až dva roky a probíhá v několika etapách. Nejprve se adepti seznamují s osobou Ježíše Krista a s křesťanskou vírou obecně. Trvá-li jejich zájem o křest a  rozhodnou se nastoupit cestu přípravy, jsou přijati do katechumenátu. Když je zřejmé, že katechumenova víra v Ježíše Krista je dostatečným podkladem pro křest – to znamená, že se seznámil s vírou natolik, že může udělat zodpovědné rozhodnutí k jejímu plnému přijetí – je katechumen přijat mezi bezprostřední čekatele křtu a během několika týdnů pak je katechumenovi udělena svátost křtu, svátost biřmování, svátost eucharistie. Příprava pokračuje obdobím tzv. mystagogie – uvedením do života z víry.

Křest dospělého člověka je možný tehdy, jestliže uvěřil v Krista jako jediného plného zachránce člověka, poznal a přijal víru církve a vyznává ji a chce žít ve společenství katolické církve a respektovat její učení víry i morálky. Dospělý člověk má za normálních okolností přijmout v jedné slavnosti takzvané iniciační svátosti, tedy být pokřtěn, biřmován a přijmout eucharistii.

Je dobré, když dospělého adepta provází na jeho cestě ke křtu někdo, kdo mu je oporou a kdo mu bude oporou v cestě víry i po křtu. Takový člověk – je-li sám pokřtěným a biřmovaným katolíkem, žijícím z víry – může být křtěncem (katechumenem) vybrán za kmotra. 
Je důležité, aby se při přípravě na křest včas zjistilo, zda adept nebo adeptka křtu buď žije v platném církevním sňatku, nebo zda žije, ve svazku, který může být po křtu církevně zplatněn.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Když se zavřou jedny dveře, otevírají se nové. Liborovi se právě otevírají dveře do Zlínské komunity, kde bude od září působit. Rozhodně mu ale nezavíráme naše brněnské dveře a…
Zobrazit Stalo se  
Chtěli byste věnovat nějaký čas sobě, vašemu vztahu i vztahu s Bohem?
Zobrazit Info  
V neděli se sešla odcházející a nově nastupující Pastorační rada. Jaký byl program jejich společného zasedání?
Zobrazit Stalo se   Info  
Na konci loňského roku vydalo Biskupství brněnské spolu s komunikačním týmem videozpravodaj AŽNAVĚKY, ve kterém představují diecézi a vše, co se v ní děje, okem kamery. Vydali…
Zobrazit Stalo se   Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...