Křížová cesta "U svaté" Křepice

Křepický areál „U Svaté“


Vede údolím kapliček k poutnímu místu zvanému U Svaté. Zde podle pověsti vytryskl pramen, když toto místo navštívil svatý Cyril. Tak vznikla tradice, že se jedná o svatou vodu a proto se pramen jmenuje Svatá.

Křížová cesta byla postavena roku 2002 z iniciativy otce Metoděje Kuběny.  Tvoří ji čtrnáct dřevěných křížů, které zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy. Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy Krista jako symbolu Vzkříšení.


Za vstupní branou do areálu stojí dvojice sloupů se sochou Panny Marie Neposkvrněné a Hostie, mezi kterými je zasazen Kristův obraz.


Tento výjev připomíná sen Dona Boska. Jeho sny nebyly obyčejné, ale viděl v nich velmi zřetelně neznámé, budoucí skutečnosti, tajemství svědomí svých chlapců apod. Byly a jsou školou života pro všechny.


Don Bosco se v tomto snu objevil na mořském břehu. Na rozsáhlé vodní planině viděl nesčetné množství lodí, uspořádaných k bitvě.

Uprostřed nezměrné mořské pláně tyčí se z vln dva mohutné, vysoké sloupy blízko sebe. Na jednom stojí socha Neposkvrněné, pod jejíž nohama splývá široký nápis: „AUXILIUM CHRIATIANORUM – POMOCNICE KŘESŤANŮ“ a na druhém mohutnějším a vyšším je Hostie v přiměřené velikosti a pod ní je jiný nápis: „SALUS CREDENTIUM – SPÁSA VĚŘÍCÍCH“.


Všechny lodě postupují proti jediné, obrovské a vysokánské lodi. Jejím hlavním velitelem je římský papež. Zuří veliká bitva. Tu je papež smrtelně zasažen a padá. Sotva však zemřel, už vstupuje na jeho místo jiný. 

Nový papež rozptýlil a přemohl všechny překážky a uvedl loď až mezi oba sloupy. Přivázal ji řetězem, který visel z přídě, na kotvu sloupu, na němž byla Hostie, a jiným řetězem, který visel na zádi, uvázal ji na opačném konci ke kotvě, která byla zavěšena na sloupě, na němž stála Neposkvrněná. Nastala další velká bouře a hrozný zmatek. Všechny lodě, které až doposud napadaly papežskou loď, prchaly zmateně, narážely na sebe, tříštily se a potápěly se. Některé lodice, které udatně bojovaly na straně papeže, přivázaly se též k oněm sloupům

Spousta jiných lodic, které ze strachu před bojem se skryly, očekávaly opodál opatrně, až v hlubinách moře zmizely trosky roztříštěných lodí, pak zvolna pluly k oběma sloupům, k nimž se přivázaly háky, které z nich visely, a tam zůstaly klidně a v bezpečí s hlavní papežskou lodí. Na moři zavládl klid.

Don Bosco vysvětluje, že papežskou lodí je Církev a loďmi lidé, mořem pak svět.

Je Eucharistie kotvou mého života?

A jak se to konkrétně projevuje?

Celý sen najdete ZDE

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Poslední aktuální informace k volbám.
Zobrazit Připravujeme   Info  
V letošním školním roce připravujeme poslední Žabovřeské rozmlouvání.
Zobrazit Připravujeme  
V dnešní době si na muzikál můžeme zajít celkem jednoduše kamkoli do většího divadla. Ale že bychom šli na muzikál do kostela, to zas tak běžné není.
Zobrazit Připravujeme  
Známe kompletní kandidátku k volbám do Pastorační rady farnosti
Zobrazit Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...