Michal Rua

Blahoslavený

Don Michal Rua

(1837–1910)

Michálek Rua se narodil mezi zbraněmi. Vyleštěné hlavně pistolí, nahnědlé hlavně pušek, ohromné a masivní hlavně kanónů . . .  

Tyto zbraně se vyráběly v továrně, kde Michalův tatínek pracoval a s celou rodinou také bydlel. 


Malý Michal měl něco víc než sedm let, když jednou uviděl na krku svého spolužáka zářivou kravatu.

 „Kde jsi ji koupil?“ 

„Vyhrál jsem ji v loterii v oratoři."

„Co je to oratoř? “

„Je to oratoř Dona Boska. “

Oratoř se tenkrát nacházela ve dvou docela velkých pokojích a na přilehlém dvorku. Tyto prostory Donu Boskovi přenechala markýza Barolo vedle útulku.


Když se Michal vracíval ze školy, někdy potkával Dona Boska neustále obklopeného kluky, s kterými mluvil, vtipkoval, rozdával jim medailky nebo hrst jedlých kaštanů. 

Jednou se Michal prodral až k němu, aby ho požádal také o jednu medailku. Když na něj měla dojít řada, žádná medailka už nezbyla. Don Bosko však udělal podivné gesto: vztáhl k němu levou ruku a pravou naznačoval, že ji chce rozříznout napůl. Řekl mu: „Vezmi si, Michálku, vezmi.“  Michal se na něj tázavě díval, nechápal. A Don Bosko s úsměvem dodal: „My dva budeme dělat všechno napůl.“ 


Na konci základní školy se Michala Don Bosko zeptal: 

„Líbilo by se ti stát se knězem?“ 

„Velice.“

Zapsal ho tedy na studia. Michal dál bydlel s maminkou a sourozenci, jen každý večer a v neděli chodil do oratoře.  Defi­nitivně vstoupil do oratoře v 15 letech. 


V té době se Michal zeptal Dona Boska:

„Pamatujete si na naše první setkání?  Prosil jsem Vás o medailku a vy jste mi udělal znamení, které naznačovalo, že mi chcete dát půlku ruky. Co jste mi tím chtěl říci?“   „Chtěl jsem říci, že se s tebou o všechno  bu­du  dělit napůl.“

V roce 1858 cestuje Don Bosko poprvé do Říma poprosit papeže o radu ohledně založení Salesiánské společnosti. Michal Rua ho doprovázel. A tak roku 1858 vznikla Salesiánská kongregace. Spirituálem je zvolen jáhen Michal Rua. 

Roku 1860 je Michal vysvěcen na kněze.

V roce 1863 se otevírá první saleziánský ústav mimo Turín. Don Bosko tam posílá jako ředitele mladičkého Michala (měl 26 let). 


Michal Rua často zastupuje Dona Boska, když se musí vzdálit, aby hledal peníze pro stavbu kostela Panny Marie Pomocnice. Přemíra práce a odpovědnosti způsobí vyčerpání Michalova organismu.  29. července 1868 upadne Rua doslova do náruče přítele v bráně oratoře. Přenesli ho světnice, brzy přišel lékař. Ten pochopil, že situace je vážná: jednalo se o zánět pobřišnice v pokročilém stádiu. O operaci se v takovém případě nikdo ani nepokoušel. Don Bosko tam nebyl, vrátil se až pozdě večer. Chlapci se kolem něho seběhli a řekli mu, že stav Dona Ruy je velice vážný. K údivu všech Don Bosko začal podivně žertovat: „Nejdříve se navečeřím. Don Rua neodejde bez mého dovolení.“ Potom sestoupil do jídelny. Když Don Bosko vstoupil do místnosti, kde ležel Don Rua, uslyšel jeho hlas: „Udělte mi svátost nemocných a dejte mi své požehnání, cítím, že umírám“. Don Bosko, absolutně klidný, řekl: „Buď dobré mysli. Neodejdeš bez mého dovolení!   Ani nevíš, kolik ještě toho musíš vykonat!“  Za tři týdny byl Don Rua zase zdráv a začal znovu pracovat. 


Po smrti Dona Boska se Don Rua stává jeho nástupcem.

Pod jeho vedením se salesiáni rozšířili do všech kontinentů. Don Bosko založil 64 domů, Don Rua jich založil víc než 277.

Zemřel v Turíně 6. dubna 1910. Papež Pavel VI. ho zapsal do seznamu blahoslavených 29. října 1972.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Srdečně zveme všechny děti z naší farnosti ve věku od 7 let na závěrečný výlet farnosti. Tentokrát jedeme do Valašských Klobouků.
Zobrazit Připravujeme  
Ve dnech 19. - 27. 5. od 20.00 hod. bude v naší farnosti novéna k Duchu Svatému. Jste srdečně zváni.
Zobrazit Připravujeme  
V neděli 14. května 2023 proběhlo první svaté přijímání. Podívejte na fotografie z této slavnosti.
Zobrazit
Srdečně vás zveme na Žabovřeské rozmlouvání ve středu 19. 5. 2023 v 19.00 hod s hosty podcastu Bez filtru. Moderuje P. Zdeněk Jančařík.
Zobrazit Stalo se  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...