Ministranti

Kdo je  ministrant?


Slovo „ministrant" pochází z latinského „ministrare", to znamená „sloužit". Ministrant je tím, který slouží Bohu všude tam, kde je. Ministrování není tedy jen konkrétní úkon liturgické služby u oltáře, ale je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat.

Ministrantské stupně:


    V naší farnosti máme ministranty rozděleny do 4 stupňů podle naší ministrantské cestičky. Ministrantská cestička     slouží jako malá učebnice pro ministranty. Naleznete v ní většinu ministrantských úkonů, které jsou rozděleny právě     do těch 4 stupňů dle obtížnosti. Pokaždé když ministrant splní úspěšně zkoušku daného stupně, získá určité úkoly     při bohoslužbě, které vykonává.

Přihlašování na ministrantské schůzky probíhá přes web střediska


Vedoucí můžete kontaktovat na mailové adrese: ministranti@brno.sdb.cz

Mladší ministranti

  • pro kluky 6–9 let
  • schůzky probíhají v pátky 1× za 14 dní od 18:00 – 20:30 
Mladší ministranty vede P. Pavel Glogar, SDB

Starší ministranti

  • pro kluky 10–13 let
  • schůzky probíhají v pátky 1× za 14 dní od 18:00 – 20:30

Starší ministranty vede Dominik Honěk, SDB

Starší ministranti

  • pro kluky 14–16 let
  • schůzky probíhají v pátky 1× za 14 dní od 18:00 – 20:30

Starší ministranty vede P. Zdeněk Jančařík, SDB

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...