Modlitba za Ukrajinu

MODLITBA ZA MÍR A ZA UKRAJINU (při novéně)

Všemohoucí věčný Bože, jsi naším nebeským Otcem, celý náš život je ve Tvých rukou. Vyznáváme, že jsi mocný, spravedlivý a milosrdný a že se k nám skláníš jako ke svým dětem.


Toužíš po tom, abychom zde na zemi žili v pokoji a vzájemné lásce.
Obracíme se k Tobě s naléhavou prosbou o mír na celém světě, nyní zvláště na Ukrajině, kde probíhají těžké válečné konflikty.


Tvojí moci svěřujeme všechny světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemnému dialogu, dohodě a usmíření. Prosíme, aby nikdo neprosazoval své zájmy násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastních domovů, aby zodpovědní tohoto světa bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.


Tvému milosrdenství svěřujeme všechny trpící, uprchlíky, oběti válek, sirotky, vdovy, všechny vojáky a všechny lidi, kteří jsou nuceni zabíjet a šířit násilí.
Ať tvůj Duch, Pane, přemůže tvrdost lidských srdcí.


O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, všech svatých a našich nebeských patronů, skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš 
Zdrávas, Maria 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Poslední aktuální informace k volbám.
Zobrazit Připravujeme   Info  
V letošním školním roce připravujeme poslední Žabovřeské rozmlouvání.
Zobrazit Připravujeme  
V dnešní době si na muzikál můžeme zajít celkem jednoduše kamkoli do většího divadla. Ale že bychom šli na muzikál do kostela, to zas tak běžné není.
Zobrazit Připravujeme  
Známe kompletní kandidátku k volbám do Pastorační rady farnosti
Zobrazit Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...