Pomazání nemocných

Touto svátostí doporučuje církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil v nemoci a zachránil je.

Církev má zvláštní obřad ve prospěch nemocných, který dosvědčuje apoštol Jakub:

„Je někdo z vás nemocný, ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojení s vírou zachrání nemocného. Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ /Jak 5,14–15/.

Tuto svátost uděluje kněz nemocným v nebezpečí smrti tak, že je maže posvěceným olejem na čele a na rukou  a říká přitom: „Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“.

V naší farnosti se uděluje tato svátost kdykoliv na požádání /i telefonem/ nebo hromadně pro ty, kteří jsou v těžké situaci, nemoci, před operací a to v únoru, kdy je vyhlášen Světový den nemocných.

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...