Postní výstava u Panny Marie Pomocnice v Žabovřeskách

Během postní doby vystavuje ve farním kostele Panny Marie v Brně-Žabovřeskách kunštátský malíř a grafik Vít Ondráček (1959), který se dlouhodobě věnuje psaní grafických deníků, které mapují nejen jeho rodinný příběh, ale také proměny krajiny na Vysočině. Instalace má název Stély, dřevo a hřeby. Do jeho grafických „svitků“, které se mají číst shora dolů, se vtiskla kůrovcová kalamita posledních let, stopy brouků, třísek, kořenů a hub – je na nich ještě živá, ale i čerstvě odumřelá krajina. Na sloupech kostela jsou dvě velké stély, na malířském podstavci „triptych“, který otiskuje průřezy tří kmenů smrků ztepilých a zároveň odkazují na pašijové události.

Výstava bude zakončena Žabovřeským rozmlouváním 11. května tohoto roku.

Zdeněk Jančařík

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

První adventní jarmark se uskuteční v prosince 2022. Zapojte se, jste srdečně zváni!
Zobrazit Připravujeme   Info  
V sobotu 18. června se uskutečnil výlet pro děti z náboženství do Vizovic a Malenovic. Účast byla hojná!
Zobrazit Stalo se  
V pátek 10. 6. 2022 proběhne večer Noc kostelů, kterému bude předcházet BestFest v našem středisku
Zobrazit Stalo se  
Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Po devět večerů se budeme v našem kostele scházet po vzoru apoštolů a Panny Marie k společenství modlitby, svědectví…
Zobrazit Stalo se  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...