Svátost smíření (zpověď)

V této svátosti ti, kteří k ní přistupují a ji přijímají, dostávají od Boha odpuštění urážek, kterých se proti němu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili svými hříchy.

Můžeme ji také chápat jako „svátost obrácení“, protože jde o návrat k Otci, od něhož jsme se vzdálili hříchem. Jde při ní také o zpověď, protože vyznání hříchů před knězem je podstatným prvkem této svátosti. Nazývá se také svátostí smíření, protože dává hříšníkovi Boží lásku, která usmiřuje. Tato svátost se skládá ze tří úkonů kajícníka a z rozhřešení kněze. 


Pravidelně zpovídáme:

  • každý den kromě úterý – od 17:30
  • 1. pátek v měsíci – od 17:00
  • neděle – od 7:00, 8:30, 10:00 a 17:30
  • pondělí až sobota – na požádání po každé ranní mši

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...