Svátosti

Svátosti jsou viditelné znamení neviditelné boží milosti. Jsou specifickým místem setkání člověka a Boha. Křesťané věří, že Kristus jejich prostřednictvím doprovází svůj lid. Udělení svátosti nezávisí ani jen na přání toho, kdo chce svátost přijmout, ani pouhé libovůli kněze nebo jáhna, který jí může udělit, ale má se dít podle pravidel v církvi stanovených a v souladu přáním biskupa, který vede diecézi.

V pátek 12. listopadu začíná v naší farnosti příprava dětí na první svaté přijímání.
Zobrazit Připravujeme  
Křest je první ze svátostí, jejímž přijetím se člověk stává božím dítětem, členem společenství křesťanů.
Zobrazit Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb­.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...