Téma: První hřích


Cíl: 

– Děti si mají uvědomit, že hřích je svobodné rozhodnutí člověka proti Bohu. 

– Děti si mají uvědomit, že hřích má své důsledky, které člověk nemůže změnit (zvrátit) vlastními silami. 

– Děti se mají učit vidět důsledky hříchu v dnešním světě. 


UČEBNICE JEŽÍŠ JE S NÁMI – str. 12 – 13 

1. Navázání na předchozí katecheze 


Z výstřižků časopisů, popř. z přílohy této katecheze utvoříme „koláž stvoření“. Děti (mladší sourozenci) mohou koláž dotvořit kresbou člověka (Adama a Evy). Můžeme podpořit i ilustracemi z dětské ilustrované Bible. Na lístky napíšeme „hodnoty“, které Bůh dává člověku při stvoření jako dar. 

Jaký byl člověk při stvoření, když vyšel z Boží ruky? (Není důležité, jestli hesla píšeme jako vlastnosti – podstatná jména nebo přívlastky – přídavná jména.) 

ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOST, DOSTATEK VŠEHO, BEZPEČÍ, NESMRTELNOST, PŘÁTELSTVÍ, BOŽÍ BLÍZKOST, SCHOPNOST BOHA VIDĚT… 

2. Největší dar člověku 


Navážeme na minulou katechezi a dětem položíme otázku: 

Který největší dar člověk od Boha dostal? (Děti si většinou vzpomenou na „srdce“ z minulé katecheze a většinou jmenují lásku.) Srdce z minulé katecheze můžeme doložit ke koláži nebo si malí umělci vystřihnou nové. 

Největší dar pro člověka je, že ho BŮH STVOŘIL Z LÁSKY, MÁ HO RÁD, CHCE PRO NĚJ JEN TO NEJLEPŠÍ a ČLOVĚK TAK MŮŽE MÍT RÁD DRUHÉ. 

3. Nad biblickým úryvkem – PRVNÍ HŘÍCH 


Příběh prvního hříchu najdeme v ilustrované Bibli. Nejprve děti necháme příběh převyprávět vlastními slovy. Protože je ale velmi důležitý rozhovor hada s Evou, přečteme ho dětem téměř v plném biblickém znění. 

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. 

Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 

Žena hadovi odpověděla: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: „Nejezte z něho, abyste nezemřeli.“. 

Had ženu ujišťoval: „Ne, nepropadnete smrti. Bůh totiž ví, že když sníte ovoce z toho stromu, tak se vám otevřou oči a budete jako Bůh. 

Žena viděla, že plody jsou dobré k jídlu, lákavé na pohled, slibující vševědoucnost. 

Vzala tedy z jeho plodů, jedla a dala také svému muži. 

Gn 3, 1 – 6 (zkráceno) 

V čem spočívá ďáblova lest? O co mu jde? 

ĎÁBEL CHCE VZÍT ČLOVĚKU TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁ – (viz výše). Chce, aby přestal věřit, že ho Bůh má opravdu rád a myslí to s ním dobře. 

Najdou děti větu, kde se ďábel snaží Evu lží přesvědčit, že Bůh vlastně není dobrý, že jim zbytečně zakazuje něco, co je pro ně „dobré“? 

„Ne, nepropadnete smrti. Bůh totiž ví, že když sníte ovoce z toho stromu, tak se vám otevřou oči a budete jako Bůh.“ 


4. Důsledky hříchu… 


Co se stalo po prvním hříchu? Jaké byly jeho důsledky? 

Na svět se dostalo zlo. 

Děti už znají z českého jazyka slova nadřazená a podřazená. Dáme jim několik bílých lístečků (stejných jako na začátku katecheze, když jsme psali Boží dary pro člověka při stvoření). 

Jaká by byla slova podřazená ke slovu „ZLO“? 

STRACH, STRACH Z BOHA, NEMOC, SMRT, VÁLKA, NENÁVIST, LEŽ, NEPŘÁTELSTVÍ, NOUZE, BÍDA, NEODPUŠTĚNÍ, SOBECTVÍ, LAKOMSTVÍ… 

Jednotlivá hesla napíšeme na lístečky. 

Do srdce se vkrádá strach z Boha, protože člověk nevěří, že je dobrý. 

V srdci se objevuje místo „BŮH“ slovo „JÁ“. (Já rozhoduji o tom, co je dobré a co je zlé.) 


Na konci lístky smícháme. Tak vypadá dnešní svět, obklopuje nás dobro i zlo. Bohu už nemůžeme být blízko jako první lidé. Špatně se nám mnohdy rozhoduje, protože ďábel člověku lže a zlo se mnohdy tváří jako dobro pro člověka. 

Lístky otočíme všechny bílou stranou nahoru. Co je teď dobro a co je zlo? 


Př. cigareta – může být lákavá, chutná…(Tváří se jako dobro pro člověka) Ale už víme, že kouření zdraví škodí a může člověka zničit. Podobně i alkohol… Jak se mám rozhodovat? Podle čeho? 

Bůh nás nenechává napospas v tomto zmatku, ale ihned plánuje záchranu člověka!!! 

Přesto, že stále žijeme obklopeni dobrem i zlem, víme, že JEŽÍŠ ZLO JEDNOU PROVŽDY PŘEMOHL, ABY NEMĚLO NAD ČLOVĚKEM NEOMEZENOU MOC.5. Prezentace HŘÍCH V DNEŠNÍM SVĚTĚ  - ke stažení na konci stránky


6. Společná modlitba – v modlitbě můžete vyjádřit lítost nad hříchem (i ve vaší rodině) a poděkovat za Ježíšovu oběť záchrany. 


7. Děti se často v náboženství ptají, proč hřích Bůh Adamovi a Evě neodpustil hned, proč je z ráje vyhnal? Je zřejmé, že v tu chvíli (logicky) do Boha promítají lidské vlastnosti. Jinými slovy: „Bůh se naštval, tak Adama a Evu vyhodil, protože to tak dobře vymyslel a oni mu to zkazili.“  V jistém ohledu je toto dětské uvažování úsměvné, ovšem takto mnohdy uvažuje každý z nás. Promítáme do Boha lidské vlastnosti a tvoříme si tak Jeho karikaturu, kterou bohužel často předáváme dál. Pro ilustraci stačí vzpomenout na onu větu: No počkej, Pán Bůh to vidí, on tě potrestá!!!“ Věta, která nemá s Božím uvažováním vůbec nic společného. Abychom v katechezi podpořili vědomí milosrdného Boha, který člověka ihned po hříchu hledá, plánuje jeho záchranu, kterou mu slibuje už v rajské zahradě (srv. Gn 3, 15), je možné zamyslet se nad „Božím slovníkem“. Uvádím věty, které Bůh určitě nemá ve svém slovníku. Podle toho, jak nám Bible Boha představuje, by takovou větu nikdy neřekl. Dokázali byste vymyslet, co by Bůh naopak místo takové věty vyslovil? Co Bůh nemá ve svém slovníku….
Co by řekl Bůh?
Nemám na Tebe čas…

To, co říkáš, mě nezajímá…
 
Teď jsi mě naštval. To si budu pamatovat…
                                                                               
Jdi pryč! Nemám na Tebe náladu…

Pořád nejsi dost dobrý, musíš se víc snažit.

Už nemám trpělivost čekat, až se ti to podaří a konečně všechno pochopíš.

Běda, jak zjistím, že se ti to zase nepovedlo.
Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Den farnosti. Den společného setkání. Den, kdy zpravidla neprší.
Zobrazit Připravujeme   Info  
Přinášíme krátkou reportáž z výjezdní Křížové cesty rodin do Ivančic.
Zobrazit Stalo se  
Dubnové číslo Farního newsletteru už letí do vašich emailových schránek...
Zobrazit Info  
Poslední aktuální informace k volbám.
Zobrazit Připravujeme   Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...