Téma: Stvoření

Cíl:

– Děti si mají uvědomit, že Bible není vědeckou, ani historickou učebnicí pojednávající o vzniku života na Zemi.

– Děti si mají na biblické zprávě o stvoření uvědomit, že Bůh tvoří pouhým slovem (ze své svobodné vůle) a všechno, co tvoří, je dobré.

– Děti se mají učit žasnout nad stvořením a chápat člověka jako vrchol stvoření.


Uvedení do tématu:

Dětem můžeme v ilustrované Bibli připomenout příběh o stvoření. Vhodné je, aby dítě dostalo do rukou Bibli, na kterou je zvyklé. Děti převypráví na základě obrázků příběh, jak si ho pamatují. (Nejčastěji příběh řadí chronologicky, tj. snaží se k jednotlivým dnům najít „obsah“, co ten den Bůh stvořil. To není úplně snadný úkol, protože nejen dětem může následnost přijít mírně nelogická. V hodině náboženství jsem dokonce dostala otázku: A kde Bůh byl, když nebe stvořil až druhý den?

Bible nám chce ovšem sdělit něco důležitějšího, než co bylo dřív a co potom.

Předložíme dětem mírně zkrácený biblický text, který je uveden na konci katecheze, aby ho děti mohly mít před sebou samostatně.

Práce s biblickým textem:

– Přečtěte si text několikrát nahlas a podtrhněte, co se v textu nápadně několikrát opakuje…Spočítejte kolikrát. (Biblický text o stvoření není úplný, protože stvoření člověka je téma příští katecheze.)

I řekl Bůh…

Viděl, že je to dobré…

A stalo se tak…

Pokud se něco v Bibli opakuje, zdůrazňuje se tím důležitost sdělení. (Děti si možná vzpomenou, že v Bibli je 365krát věta „Nebojte se!“. Jak je v této době pro nás důležitá. Jak moc ji potřebujeme slyšet znovu a znovu.)


„Malý rozbor biblického textu“:

– Jak děti chápou „I řekl Bůh… Co je na tom sdělení tak důležitého?

Můžeme navodit otázkami? Co Bůh potřeboval k tomu, aby tvořil? Jaký materiál? Co pro to musel udělat? S kým se radil?

Bůh tvoří pouhým slovem… On sám nikdy z ničeho nevznikl. Je „odvždycky“ a „navždycky“.

„A stalo se tak…“

Jinými slovy „Ono to Pánu Bohu funguje, ono ho to všechno poslouchá.“

 Bůh viděl, že je to dobré…“

Z Boží ruky vyšlo všechno dobré, plně funkční, bez vady… Není nic, co by se Pánu Bohu nepovedlo…Nic nepředělává…Nic nedělá na druhý pokus… Stvoření je tak, jak ho chtěl. Nic tu není náhodou.

Je možná dobré poukázat na to, že my už nevidíme přírodu tak, jak vyšla z Boží ruky –lesy máme zničené; v řekách plavou mrtvé ryby, protože do řek se vypouští nečistoty; máme zničené ovzduší – i do stvoření vstoupil hřích …

To, co Bůh s péčí a láskou stvořil pro člověka, sám sobě člověk ničí…


Umím nad stvořením žasnout?

Prezentace v příloze by mohla dětem trochu pomoci podívat se na stvoření trochu jinak…


Modlitba

Děti (spolu s rodiči, sourozenci…) můžou vlastními slovy poděkovat za krásu stvoření, za to,

co se jim v přírodě nejvíc líbí…


I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že je to dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod.“ A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer, bylo jitro, den druhý.

I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval Bůh moři. Viděl, že je to dobré.

Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení, bylinami a ovocnými stromy. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité byliny i stromy. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer, bylo jitro den třetí.

I řekl Bůh: „ Buďte světla na nebeské obloze, aby oddělovala den od noci. A stalo se tak. Učinil Bůh dvě velká světla: větší, aby vládlo ve dne a menší, aby vládlo v noci, učinil i hvězdy. Viděl, že to je dobré. Byl večer, bylo jitro, den čtvrtý.

I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočichy a létavci létejte nad zemí. I stvořil Bůh živočichy různého druhu, kterými se zahemžily vody, stvořil i nejrůznější létavce. Viděl, že je to dobré. Byl večer, bylo jitro, den pátý.

I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy.“ A stalo se tak. Bůh stvořil rozmanité druhy všelijakých živočichů. Viděl, že je to dobré. srv. Gn 1, 3 – 25 (zkráceno)

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Březen – za kamna vlezem…a přečteme si tam nové číslo Farního newsletteru :)
Zobrazit Info  
Blížící se jaro úplně vybízí k dalšímu výletu dětí. Ještě než jaro oficiálně přijde, vyrazíme s dětmi z naší farnosti na výlet do Moravského krasu.
Zobrazit Připravujeme  
Březnové Žabovřeské rozmlouvání zve k tématu Sekt a jiných bludných cest...
Zobrazit Připravujeme  
Na Květnou neděli se Pán Ježíš vypravil na oslátku do Jeruzaléma. My se také vypravíme – ne na oslátku, ale po svých. A budeme rádi, když se k nám přidáte.
Zobrazit Připravujeme  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...