Život farnosti

Pastorační a ekonomická rada farnosti jsou orgán, který napomáhají chodu farnosti.
Zobrazit
Svátosti jsou viditelné znamení neviditelné boží milosti. Jsou specifickým místem setkání člověka a Boha. Křesťané věří, že Kristus jejich prostřednictvím doprovází svůj lid.…
Zobrazit
Liturgickou hudbu ve farnosti zajišťuje skupina varhaníků vedená Marií Ryšavou. Na digitální varhany doprovází zpěv při bohoslužbách a dalších církevních obřadech. Mimo to také…
Zobrazit
V oblasti liturgie napomáhají kněžím a jáhnům lektoři, kteří se aktivně podílejí na slavení bohoslužeb.
Zobrazit
Samozřejmé není ani to, že náš kostel bývá krásně uklizen a vyzdoben. Velký dík patří všem, kteří se pravidelně na úklidech podílejí.
Zobrazit Info  
Charita se snaží o podporu misií, sbírek a sběru ve farnosti.
Zobrazit
Každou neděli mají návštěvníci bohoslužeb možnost prožít příjemné chvíle také po skončení mší svatých, například při šálku kávy v prostorách pod kostelem. Také tato setkávání…
Zobrazit Info  
Žabokuk - žabovřeské kukátko farnosti a střediska mládeže
Zobrazit

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...