Jarní výlet na Kamenný vrch

V sobotu 30. března si děti z farnosti a střediska mládeže společně s otcem Pavlem Hertlem a sestrou Evou Liškutinovou vyšly do přírody. Po krátké modlitbě v kostele s prosbou o ochranu a požehnání se výprava vydala na Kamenný vrh obdivovat rezervaci se vzácnými koniklecemi velkokvětými. Děti se dozvěděli něco o této lokalitě, o rostlinách, které tu rostou, o stepi…

Dvě skupiny:
Jablka a Melouni sbíraly body v soutěžích týkajících se znalostí, pohybu, postřehu, paměti… V lesoparku se děti dozvěděly něco o druhém králi izraelském – Davidovi. Protože David jako malý kluk byl pastevec ovcí, hrály si děti hru na ovce a vlky. Než byl David pomazán na krále, musel prorok Samuel zjistit, kterého z Jesseových hochů si Hospodin vyvolil za krále. Obdobně i naše skupiny měli mezi sebou najít toho „pravého Davida“ – podle (padesáti) koruny, tedy mince. David porazil Goliáše a děti ho napodobovaly s balónky. David během svého kralování naslouchal Hospodinu. Děti měly za úkol naslouchat deseti zvukům, zapamatovat si je a následně je zopakovat. David, když byl pronásledován Saulem, v chrámě jednou jedl chleby, které mohli jíst jen kněží. Obě skupinky jedly před obědem nekvašené placky, které připravil předem O. Pavel. Na dobývání Jeruzaléma a zpěv žalmů už nedošlo pro nedostatek času. Ale my jsme došli do Kohoutovic na zastávku trolejbusu a za necelou půlhodinu jsme se ocitli před střediskem v Brně Žabovřeskách, kde na děti již čekali rodiče. Počasí se nám vydařilo. A protože David hrál na loutnu, nakonec i děti si „zahrály“ na pískající lízátka. 

Už se těšíme na příští výlet 11. května. Těšte se i vy!

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

V sobotu 18. června se uskutečnil výlet pro děti z náboženství do Vizovic a Malenovic. Účast byla hojná!
Zobrazit Stalo se  
V pátek 10. 6. 2022 proběhne večer Noc kostelů, kterému bude předcházet BestFest v našem středisku
Zobrazit Stalo se  
Zveme vás k hlubší přípravě na slavnost Seslání Ducha svatého. Po devět večerů se budeme v našem kostele scházet po vzoru apoštolů a Panny Marie k společenství modlitby, svědectví…
Zobrazit Stalo se  
Poslední dobou se událo hodně věcí a při nich se taky hodně a kvalitně fotilo.
Zobrazit Info  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...