Křížová cesta "U svaté" Křepice

Křepický areál „U Svaté“


Vede údolím kapliček k poutnímu místu zvanému U Svaté. Zde podle pověsti vytryskl pramen, když toto místo navštívil svatý Cyril. Tak vznikla tradice, že se jedná o svatou vodu a proto se pramen jmenuje Svatá.

Křížová cesta byla postavena roku 2002 z iniciativy otce Metoděje Kuběny.  Tvoří ji čtrnáct dřevěných křížů, které zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy. Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy Krista jako symbolu Vzkříšení.


Za vstupní branou do areálu stojí dvojice sloupů se sochou Panny Marie Neposkvrněné a Hostie, mezi kterými je zasazen Kristův obraz.


Tento výjev připomíná sen Dona Boska. Jeho sny nebyly obyčejné, ale viděl v nich velmi zřetelně neznámé, budoucí skutečnosti, tajemství svědomí svých chlapců apod. Byly a jsou školou života pro všechny.


Don Bosco se v tomto snu objevil na mořském břehu. Na rozsáhlé vodní planině viděl nesčetné množství lodí, uspořádaných k bitvě.

Uprostřed nezměrné mořské pláně tyčí se z vln dva mohutné, vysoké sloupy blízko sebe. Na jednom stojí socha Neposkvrněné, pod jejíž nohama splývá široký nápis: „AUXILIUM CHRIATIANORUM – POMOCNICE KŘESŤANŮ“ a na druhém mohutnějším a vyšším je Hostie v přiměřené velikosti a pod ní je jiný nápis: „SALUS CREDENTIUM – SPÁSA VĚŘÍCÍCH“.


Všechny lodě postupují proti jediné, obrovské a vysokánské lodi. Jejím hlavním velitelem je římský papež. Zuří veliká bitva. Tu je papež smrtelně zasažen a padá. Sotva však zemřel, už vstupuje na jeho místo jiný. 

Nový papež rozptýlil a přemohl všechny překážky a uvedl loď až mezi oba sloupy. Přivázal ji řetězem, který visel z přídě, na kotvu sloupu, na němž byla Hostie, a jiným řetězem, který visel na zádi, uvázal ji na opačném konci ke kotvě, která byla zavěšena na sloupě, na němž stála Neposkvrněná. Nastala další velká bouře a hrozný zmatek. Všechny lodě, které až doposud napadaly papežskou loď, prchaly zmateně, narážely na sebe, tříštily se a potápěly se. Některé lodice, které udatně bojovaly na straně papeže, přivázaly se též k oněm sloupům

Spousta jiných lodic, které ze strachu před bojem se skryly, očekávaly opodál opatrně, až v hlubinách moře zmizely trosky roztříštěných lodí, pak zvolna pluly k oběma sloupům, k nimž se přivázaly háky, které z nich visely, a tam zůstaly klidně a v bezpečí s hlavní papežskou lodí. Na moři zavládl klid.

Don Bosco vysvětluje, že papežskou lodí je Církev a loďmi lidé, mořem pak svět.

Je Eucharistie kotvou mého života?

A jak se to konkrétně projevuje?

Celý sen najdete ZDE

Vyhledávání v článcích

Nejnovější články

Co se bude dít v únoru? Prý budou nějaké volby...čtěte více!
Zobrazit Stalo se   Info  
Pokračujeme v Rozmlouvání se zajímavými osobnostmi. Tentokrát přijali pozváni Marek Orko Vácha a Sarah Haváčová.
Zobrazit Připravujeme  
Přehled nejdůležitějších informací a termínů k volbám do Pastorační rady farnosti.
Zobrazit Připravujeme  
Skvělá příležitost pro ty z vás, kteří jste nestihli divadelní představení v lednu!
Zobrazit Připravujeme  

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...