Téma: Stvoření člověka

Cíl:

 • Děti si mají uvědomit, že schopnost milovat a být milován je podstata Božího obrazu v člověku
 • Děti si mají uvědomit (nejlépe vyzkoušet), že možnost svobodně se rozhodovat je nutná podmínka k lásce
 • Děti se mají učit přijímat samy sebe jako Bohem chtěné a milované se všemi svými tělesnými danostmi i schopnostmi…


1. Jaký je Bůh?

Děti si mohou vzít do rukou Bibli (ilustrovanou) a zkusit na příbězích ve SZ i na Ježíšově životě v evangeliích vyjádřit odpověď na otázku „JAKÝ JE BŮH?“ (Odpovědi je možné zapisovat.) 

Moudrý, mocný – dělá zázraky, milosrdný, spravedlivý, nesmrtelný, věčný, všemocný, vševědoucí,..


2. Biblická zprá­va o stvoření člověka

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Gn 1, 26 – 31 (zkráceno)

Děti mohou v textu opět najít známé formulace, které objevily jako jakýsi „refrén“ ve zprávě o stvoření. 

(„Bůh řekl“, „A stalo se tak“, „Bůh viděl, že je to VELMI dobré“)


3. Člověk jako Boží obraz

Pokud je člověk Boží obraz, jak to chápeme dnes, tak by Bůh měl do člověka „překopírovat“ svoje vlastnosti, aby se v něm odrážely jako v zrcadle.

Ale tak se to nestalo. Podívejte se, jaké vlastnosti jste Bohu „připsali“ na začátku katecheze. Tyto vlastnosti člověk rozhodně nemá. Bůh tedy „člověka jako svůj obraz“ chápe trochu jinak…

Znovu se podívejte na všechny vlastnosti, které jste Bohu připsali a nejlépe úplně pomalu prolistujte v obrázkové Bibli evangelium – tedy Ježíšův příběh. Ježíš nám ukazuje nejpřesněji a nejvýstižněji, jaký je Bůh. Která vlastnost je pro Boha nejvýstižnější? Dal by se Bůh vystihnout jedním slovem? Které by to bylo?

„BŮH JE LÁSKA.“ (srv. 1J 4,8)

Bůh dává do srdce člověku schopnost mít druhé rád a nechat se od druhých mít rád. Svou nejpodstatnější vlastnost!!!

Zjistíme, že spousta Božích vlastností je vlastně zabalená láska, zkrátka v mnoha Božích vlastnostech je láska přimíchaná.


4. Výtvarná práce – je třeba použít barvy nebo pastely, které je možné míchat 

(tempery, vodovky, akvarelové pastelky…)

Na papír namalujeme červené srdce. Snažíme se vytvářet další odstíny, ale!!! musí obsahovat čer­venou. Jinak řečeno, děti mohou červenou smíchat s jakoukoliv jinou barvou (barvami), aby vznikaly nové odstíny. Každý odstín zakreslíme jako paprsek kolem srdce…

Které vlastnosti má Bůh a dají se odvodit od lásky?

Jak se chová člověk, když má druhého rád?(Jaký je člověk, když má druhého rád?)

Do jednotlivých odstínů můžeme vpisovat, jaký je Bůh, když miluje a jaký může být člověk, když má druhého rád?

(Je možné, že děti některým pojmům úplně nerozumí. Je dobré objasnit na mezilidských vztazích.)

 • MILOSRDENSTVÍ ( Lk 6, 36)
 • VLÍDNOST
 • LASKAVOST
 • SOUCIT
 • VĚRNOST (Ž 31, 6; Ž 115,1)
 • ŠTĚDROST
 • DOBROTA (Ž 86, 5)
 • SLITOVÁNÍ (Ž 25, 6)
 • POMOC (Ž 40, 18)
 • ODPUŠTĚNÍ (Ž 130, 4)
 • SPRAVEDLNOST (Ž 31, 2)
 • DŮVĚRA – Koho mám rád, tomu důvěřuji
 • PRAVDA – Koho mám rád, tomu nelžu (J 14, 6)
 • POKOJ – Pokud mám druhé rád, nejsem s nikým v hněvu, cítím pokoj. (J 14, 27)
 • RADOST – J 15, 11
 • OBĚTAVOST

…(Můžete vymyslet 1000 dalších odstínů a vlastností, to je jen můj návrh. )
5. SVOBODA – MOŽNOST SVOBODNĚ SE ROZHODOVAT jako nutná podmínka k lásce

Aby člověk mohl mít rád opravdově, musí se k tomu sám rozhodnout. Láska nejde poručit. Proto také Bůh dává člověku další Božskou vlastnost – SVOBODU. I když riskuje, že jí člověk zneužije a ze svého rozhodnutí se obrátí proti Bohu. PROČ?

- Protože by bez svobody Bůh připomínal loutkovodiče a člověk loutku.

Vyzkoušejte si doma malou hereckou etudu. 

Dítě hraje loutku, rodič nebo starší sourozenec loutkovodiče. Dítěte vedete jako loutku marionetu. Vůbec dítěti nesdělíte, co s ním zamýšlíte dělat a vykonáte jednoduchý úkon – nakreslíte obrázek (aniž by dítě tušilo, co zamýšlíte malovat), napíšete někomu vzkaz…Nahlas smí říct jen to, co mu pošeptáte do ucha… „Někomu z rodičů má sdělit, že ho má rád. Dítě tedy pouze opakuje určenou větu: „Maminko, mám Tě rád(a).“

Jak se dítě cítilo? Jak se cítil loutkovodič? Jak maminku potěšilo vyznání lásky, když bylo „předepsané – určené“?

Co kdyby dítě samo od sebe mamince nakreslilo obrázek, přineslo ho a samo ze svého rozhodnutí řeklo: „Maminko, to je pro tebe, já tě mám rád(a).“? Jak by reagovala maminka tentokrát?

Pokud Bůh stvořil člověka k svému obrazu, nemůže se k němu chovat jako loutkovodič, proto mu dal svobodu, aby se sám rozhodoval mít Boha rád… I když Bůh riskoval, přesto člověku důvěřoval.
Maminka chválí Pepíka, že nikdy neodešel z domu bez dovolení, bez jejího dozoru, protože mu to zakázala. Chce předejít tomu, aby se neztratil, aby se mu venku něco zlého nestalo. Pepík její zákaz opravdu nikdy neporušil. Když maminka odchází z domu, tak totiž zamyká. Pepík tak nemůže rozhodnout, jestli maminku poslechne, ale musí…

6. Modlitba

Každý může před modlitbou nahlas říct, napsat, malí sourozenci namalovat (když maluje celá rodina, je to super, doporučuji ), co se mi na mně samotném líbí – tělesné danosti i vlastnosti. Když mě Bůh vymyslel, řekl: „Je to VELMI dobré!!!“ Právě takhle mě chtěl, nic by na mě neopravoval!

Dospěláky, kteří budou chvíli bezradní, mohu povzbudit učením Církve, že každý pokřtěný! dostal od Boha nějaké charisma. Charisma je dar, který Bůh dává z lásky jako obdarování, abychom se mu fakt maximálně podobali!!! Tak můžete hledat a objevovat. 

Můžu doporučit i jakousi „hladící techniku“, která je vhodná zvlášť v rodině. Svoje obdarování i krásné tělesné danosti si jmenujete navzájem. Pro děti je zvlášť dost nosné a zásadní, když slyší své rodiče, že u sebe vidí tolik dobrých vlastností a umí za ně navzájem poděkovat…


  Vyhledávání v článcích

  Nejnovější články

  V sobotu 20. května 2023 se uskuteční 25. Den naší farnosti. Všichni jste srdečně zváni!
  Zobrazit Stalo se  
  Poznejte muže, který živí miliony dětí: Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel hnutí Mary’s Meals. 8. - 9. 5. 2023 v Brně
  Zobrazit Stalo se  
  Podívejte se na fotografie z Velikonočních vigílie a ze Zmrtvýchvstání Páně
  Zobrazit Stalo se  
  Srdečně vás zveme na Žabovřeské rozmlouvání ve středu 26. dubna 2023 v 19.00 hod tentokrát s P. Miroslavem Heroldem SJ. Moderuje P. Zdeněk Jančařík SDB.
  Zobrazit Stalo se  

  Kontaktní informace

    Foerstrova 2
        616 00 Brno
    541 213 110
    farnost@brno.sdb.cz

  Salesiáni v ČR

    Prosím čekejte...