Dcery Panny Marie Pomocnice

Dcery Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách

Sestry salesiánky (oficiální název je Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice) jsou řeholní společnost Bohu zasvěcených žen. Zakladatelem je Don Bosco a spoluzakladatelkou Marie Dominika Mazzarellová. Hlavním posláním sester je výchova mládeže. Více informací o sestrách najdete na www.fma.cz.


Název
Komunita Dcer Panny Marie Pomocnice
Adresa
Maničky 1, 616 00 Brno-Žabovřesky
Ředitelka

Sr. Dagmar Vedrová: dari.fma@seznam.cz

Sr. Dagmar Vedrová – ředitelka komunity


Sr. Marie Kučerová

Narodila jsem se v Sebranicích u Litomyšle, mám tři bratry, doma jsme měli veselo. Jsem ráda, že jsem sestra salesiánka a že si mě Bůh vybral. V Brně jsem už po několikáté v pořadí a vždy se sem ráda vracím. Mám ráda Hospodina, lidi (hlavně mladé!), přírodu, … Sr. Alena Vojtková 

Pocházím přímo z Brna Žabovřesk. Studovala jsem na učitelku v mateřské škole. Noviciát jsem začala na Slovensku, ale pak jsem většinu života pracovala jako konstruktérka. Po totalitě jsem se seznámila se sestrami v ČR a mohla jsem složit věčné sliby v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice. Nyní žiji v komunitě sester v Žabovřeskách.Sr. Jana Tauchmanová

Narodila jsem se do velké rodiny, kde se den začínal a končil modlitbou a zpěvem. Od základní školy jsem se ve volném čase věnovala skupině vrstevníků a přemýšlela, jak by to dělal don Bosko. Po škole jsem pracovala jako dětská sestra a přesto, že se mi práce líbila, rostla ve mně touha po větším naplnění života. Za hluboké totality jsem se dostala do formační skupiny budoucích salesiánek. První sliby jsem složila v roce 1980. Má první komunita po totalitě byla právě zde v Brně na Maničkách a teď se po 24 letech do ní ráda vracím. Zpěv, děti a dona Boska mám stále ráda.  Prosím čekejte...