Výsledky vyhledávání

15. 3. 2019

Sean Devereux

8. 3. 2019

Izidor ze Sevily

25. 12. 2018

Prohlídka Betléma

Na 1. a 2. svátek vánoční bude možnost si prohlédnout nasvícený keramický Betlém a chrámovou loď. Vždy od 14:00 - 18:00.
Osmáci a deváťáci pozor, chystáme pro vás náboženství spojené s přípravou na přijímací zkoušky!
10. 6. 2018

Pomazání nemocných

10. 6. 2018

Manželství (svatba)

10. 6. 2018

Biřmování

10. 6. 2018

Eucharistie

10. 6. 2018

Křest

Křest je první ze svátostí, jejímž přijetím se člověk stává božím dítětem, členem společenství křesťanů.
Přihlašování možné od pondělí 2. července 2018.
Vzdělávací program pro veřejnost. Setkání s různými hosty nad vybranými tématy, přednášky, diskuze.
8. 6. 2018

Ohlášky

8. 6. 2018

Pořad bohoslužeb

Starší ministranti se scházejí dle domluvy s P. Zdeňkem Jančaříkem

Kontaktní informace

  Foerstrova 2
      616 00 Brno
  541 213 110
  farnost@brno.sdb.cz

Salesiáni v ČR

  Prosím čekejte...